Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 139/2007/2022/RT
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 139/2007/2022/RT
28,00 € Jana Síčová Mesto Rajecké Teplice
17. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 65/2008/2023/RT
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 65/2008/2023/RT
28,00 € Jaromír Šulko Mesto Rajecké Teplice
15. Máj 2024
55/2024/PRI
55/2024/PRI
39 396,24 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Mesto Rajecké Teplice
15. Máj 2024
54/2024/PRI Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
54/2024/PRI Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
8,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Rajecké Teplice
10. Máj 2024
Zmluva o Dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie č. 52/2024/PRI
52/2024/PRI
2 400,00 € DAGOE Slovakia, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
10. Máj 2024
42/2024/PRI
42/2024/PRI
1 300,00 € CyS — Akadémia Petra Sagana Mesto Rajecké Teplice
7. Máj 2024
44/2024/PRI
44/2024/PRI
1 500,00 € Telovýchovná jednota SLOVAN Rajecké Teplice Mesto Rajecké Teplice
7. Máj 2024
40/2024/PRI
40/2024/PRI
600,00 € Občianske združenie Kultúra Mesto Rajecké Teplice
7. Máj 2024
39/2024/PRI
39/2024/PRI
1 000,00 € Bettys Academy Mesto Rajecké Teplice
7. Máj 2024
38/2024/PRI
38/2024/PRI
1 100,00 € Klub slovenských turistov Kamzík Rajecké Teplice Mesto Rajecké Teplice
3. Máj 2024
37/2024/PRI - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajecké Teplice v roku 2024
37/2024/PRI
650,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Rajeckých Tepliciach Mesto Rajecké Teplice
2. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 19/2024/PRI
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 19/2024/PRI
100,00 € BTS, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
2. Máj 2024
Dodatok č. 3 K zmluve o nájme nebytových priestorov číslo: 112/2017 MAJ
Dodatok č. 3 K zmluve o nájme nebytových priestorov číslo: 112/2017 MAJ
96,00 € Ľuboslav Letko Mesto Rajecké Teplice
29. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Rajecké Teplice v roku 2024
41/2024/PRI
600,00 € Základná organizácia Únie žien Slovenska Rajecké Teplice Mesto Rajecké Teplice
29. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajecké Teplice v roku 2024
43/2024/PRI
800,00 € Retrospectiva, o.z. Mesto Rajecké Teplice
26. Apríl 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 58/2008/2023/P
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 58/2008/2023/P
42,00 € Jaroslav Kianička Mesto Rajecké Teplice
26. Apríl 2024
50/2024/PRI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
50/2024/PRI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
0,00 € Sciutto, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
24. Apríl 2024
LICENČNÁ ZMLUVA č. 33/2024/PRI
LICENČNÁ ZMLUVA č. 33/2024/PRI
2,00 € FLOWiii s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
23. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov číslo: 18 /2023/T
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov číslo: 18 /2023/T
80,66 € Janka Knapcová SUD-VIN Mesto Rajecké Teplice
23. Apríl 2024
Dodatok č. 5 k zmluve o najme nebytových priestorov číslo: 95/2004/T
Dodatok č. 5 k zmluve o najme nebytových priestorov číslo: 95/2004/T
80,66 € Ján Remenec Mesto Rajecké Teplice