Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 58/2023/PRI
58/2023/PRI
216,36 € S P P - d i s t r i b ú c i a , a. s. Mesto Rajecké Teplice
24. Máj 2023
Príkazná zmluva č.57/2023/KUL
57/2023/KUL
30,00 € Bohdan Jonek Mesto Rajecké Teplice
24. Máj 2023
Príkazná zmluva č.54/2023/KUL
54/2023/KUL
500,00 € Mgr. Igor Košnár Mesto Rajecké Teplice
24. Máj 2023
Príkazná zmluva č.53/2023/KUL
53/2023/KUL
100,00 € Mgr. Silvia Vyšinská Mesto Rajecké Teplice
24. Máj 2023
Príkazná zmluva č.52/2023/KUL
52/2023/KUL
200,00 € Ing. Katarína Košnárová Mesto Rajecké Teplice
24. Máj 2023
Príkazná zmluva č.51/2023/KUL
51/2023/KUL
100,00 € Mgr. art. Mária Mártonová - Kormanová ArtD. Mesto Rajecké Teplice
24. Máj 2023
Príkazná zmluva č.50/2023/KUL
50/2023/KUL
350,00 € Ing. Simona Veselická Mesto Rajecké Teplice
24. Máj 2023
Príkazná zmluva č.49/2023/KUL
49/2023/KUL
100,00 € Mgr. art. Janka Halačová Mesto Rajecké Teplice
24. Máj 2023
Príkazná zmluva č.48/2023/KUL
48/2023/KUL
250,00 € Mgr. Peter Zajac Mesto Rajecké Teplice
24. Máj 2023
Príkazná zmluva č.47/2023/KUL
47/2023/KUL
170,00 € Mgr. art. Ivan Hudec Mesto Rajecké Teplice
24. Máj 2023
Príkazná zmluva č.46/2023/KUL
46/2023/KUL
170,00 € Mgr. Art. Ladislav Horák Mesto Rajecké Teplice
23. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 140/2007/2022/RT
140/2007/2022/RT
28,00 € Ambróz Hájnik Mesto Rajecké Teplice
23. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 3/2023/RT
3/2023/RT
7,00 € Alica Jančíková Mesto Rajecké Teplice
17. Máj 2023
DODATOK č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 1.6.2022
DODATOK č. 1 k zmluve o dielo č. 56/2022
280,00 € U psej matere Kysuce - ranč Korňa Mesto Rajecké Teplice
17. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 3/2008/2023/RT
3/2008/2023/RT
28,00 € Pavol Šramo Mesto Rajecké Teplice
17. Máj 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 110/2007/P zo dňa 20.12.2007
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 110/2007/P
14,00 € Jozef Knapec Mesto Rajecké Teplice
17. Máj 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 109/2007/P zo dňa 20.12.2007
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 109/2007/P
28,00 € Jozef Knapec Mesto Rajecké Teplice
17. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 44/2007/2022/RT
44/2007/2022/RT
28,00 € Boris Smieško Mesto Rajecké Teplice
17. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 6/2008/2023/P
6/2008/2023/P
14,00 € Ján Kianica Mesto Rajecké Teplice
17. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 4/2008/2023/P
4/2008/2023/P
14,00 € Peter Kianica Mesto Rajecké Teplice