Centrálny register zmlúv

Obec Šemša

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Dohoda č. 23/41/054/2839
70/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Šemša
27. November 2023
Dohoda č. 23/41/010/80
71/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Šemša
13. December 2023
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-23-0519/OBEC
73/2023
0,00 € KOSIT a.s. Obec Šemša
18. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
74/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Šemša
23. Január 2024
Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby - Balhár
2/2024
0,00 € JASANIMA - Domov sociálnych služieb Obec Šemša
25. Január 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
3/2024
0,00 € MJM Society s.r.o. Obec Šemša
25. Január 2024
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
4/2024
0,00 € LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša Obec Šemša
26. Január 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
5/2024
0,00 € Obec Beniakovce Obec Šemša
2. Február 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby - K. Kroščenová
7/2024
0,00 € REGINA - Domov sociálnych služieb Obec Šemša
5. Február 2024
Dodatok č. 7/2024
8/2024
0,00 € Domov dôchodcov Poproč Obec Šemša
21. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci
10/2024
0,00 € Sociálny podnik mesta Moldava nad Bodvou s.r.o. Obec Šemša
22. Február 2024
Dodatok č. 9 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby - J. Hospodi
11/2024
0,00 € LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša Obec Šemša
1. Marec 2024
Dodatok č. 3 k zmluve - K- Kroščenová
12/2024
0,00 € REGINA - Domov sociálnych služieb Obec Šemša
5. Marec 2024
Zmluva o Elektronickej službe
13/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Šemša
5. Marec 2024
Zmluva o balíkovom účte
14/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Šemša
14. Marec 2024
Dodatok č. 11
15/2024
0,00 € JASANIMA - Domov sociálnych služieb Obec Šemša
14. Marec 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní tovarov
16/2024
0,00 € K3 s.r.o. Obec Šemša
18. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o plnom servise a údržbe č. 2019/024
17/2024
0,00 € Next Team s.r.o. Obec Šemša
18. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
18/2024
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Šemša
18. Marec 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby
19/2024
0,00 € LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša Obec Šemša