Centrálny register zmlúv

Obec Voľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2022
Zmluva č. 276/2022 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
10/2022
0,00 € Roľnícke družstvo Voľa Roľnícke Družstvo Voľa
2. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá podľa ustanovení § 51 Občianskeho zákonníka
DS/0233/2022
3 735,00 € Košický samosprávny kraj Obec Voľa
2. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní servisných služieb, údržby a technickej podpory pre SMART systému na hromadné rozposielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií
6/2022
0,00 € Alphabet group s. r. o. Obec Voľa
2. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní servisných služieb, údržby a technickej podpory pre SMART mobilnú aplikáciu pre inteligentné telefóny
5/2022
0,00 € Alphabet group s. r. o. Obec Voľa
2. Jún 2022
Zmluva o vytvorení SMART webového sídla, SMART mobilnej aplikácie pre inteligentné telefóny a SMART systému na hromadné rozposielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií a poskytnutí súvisiacich služieb
7/2022
4 150,00 € Alphabet group s. r. o. Obec Voľa
2. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní servisných, podporných a súvisiacich služieb pre SMART webové sídlo
8/2022
0,00 € Alphabet group s. r. o. Obec Voľa
10. Jún 2022
Darovacia zmluva uzavretá podľa § 11 ods. 7 písm. b) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
ZML-3-63/2021-230
304,80 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Voľa