Centrálny register zmlúv

Obec Vlková

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva
63/2023
0,00 € Obec Vlková CH.L.
25. September 2023
Dohoda
66/2023
0,00 € Obec Vlková A.P.
25. September 2023
Dohoda
65/2023
0,00 € Obec Vlková A.O.
25. September 2023
Dodatok
64/2023
0,00 € Obec Vlková A.J.
25. September 2023
Dohoda
67/2023
0,00 € Obec Vlková B.K.
25. September 2023
Dohoda
68/2023
0,00 € Obec Vlková D.B.
25. September 2023
Dohoda
69/2023
0,00 € Obec Vlková D.K.
25. September 2023
Dodatok
70/2023
0,00 € Obec Vlková D.P.
25. September 2023
Dodatok
71/2023
0,00 € Obec Vlková J.C.
25. September 2023
Dodatok
72/2023
0,00 € Obec Vlková J.G.
25. September 2023
Dodatok
75/2023
0,00 € Obec Vlková J.T.
25. September 2023
Dodatok
74/2023
0,00 € Obec Vlková J.S.
25. September 2023
Dodatok
73/2023
0,00 € Obec Vlková J. Č,
25. September 2023
Dodatok
77/2023
0,00 € Obec Vlková M.K.
25. September 2023
Dodatok
78/2023
0,00 € Obec Vlková M.O.
25. September 2023
Dodatok
79/2023
0,00 € Obec Vlková M.Sch.
25. September 2023
Dodatok
80/2023
0,00 € Obec Vlková M.S.
25. September 2023
Dodatok
83/2023
0,00 € Obec Vlková P.G.
25. September 2023
Dodatok
82/2023
0,00 € Obec Vlková P.B.
25. September 2023
Dodatok
81/2023
0,00 € Obec Vlková O.T.