Centrálny register zmlúv

Obec Vlková

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2022
Dodatok k zmluve
65/2022
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Obec Vlková
2. December 2022
Dodatok k zmluve
66/2022
0,00 € Obec Vlková Peter Olejár, Helena Olejárová
30. November 2022
Dohoda č.22/46/010/33
61/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Vlková
9. November 2022
Zmluva o dielo
55/2022
0,00 € CRAFT s.r.o. Obec Vlková
9. November 2022
Dodatok
60/2022
0,00 € BTS- Ing. Tuleja, s.r.o. Obec Vlková
4. November 2022
Zmluva o dielo
50/2022
0,00 € GRUPER - PLYN, s.r.o. Obec Vlková
3. November 2022
Kúpna zmluva
59/2022
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Vlková
28. Október 2022
Dohoda
57/2022
0,00 € Centrum voľného času Kežmarok Obec Vlková
28. Október 2022
Kúpna zmluva
58/2022
0,00 € Peter Olejár, Helena Olejárová Obec Vlková
25. Október 2022
Kúpna zmluva
49/2022
0,00 € BEL-HOUSE Obec Vlková
25. Október 2022
Dohoda o urovnaní
51/2022
0,00 € SOZA Obec Vlková
25. Október 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
52/2022
0,00 € Ministerstvo ŽP Obec Vlková
25. Október 2022
Dodatok č. 1
53/2022
0,00 € BEL-HOUSE, a.s. Obec Vlková
25. Október 2022
Zmluva
54/2022
0,00 € RAMAR Export s.r.o. Obec Vlková
25. Október 2022
Dodatok č. 2
56/2022
0,00 € m2r s.r.o. Obec Vlková
29. Júl 2022
Kúpna zmluva
44/2022
0,00 € Štefan Otrošina, Zuzana Otrošinová Obec Vlková
29. Júl 2022
Zámenná zmluva
45/2022
0,00 € Obec Vlková Tomáš Kovalčík, Lenka Kovalčíková
29. Júl 2022
Zmluva
46/2022
0,00 € Ing. Daniela Dudová Obec Vlková
29. Júl 2022
Návrh poistnej zmluvy
47/2022
0,00 € Komunálna poisťovňa Obec Vlková
29. Júl 2022
Dodatok č. 2
48/2022
0,00 € Marius Persen, a.s. Obec Vlková