Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Teriakovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Kúpna zmluva
07/06/2024
0,00 € Ing. Sergej Michalčin a Bc. Stanislava Michalčinová Obec Teriakovce
13. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
31/05/2024
0,00 € Obec Teriakovce Jurašek Tomáš, SHR
6. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
06/06/2024
14 000,00 € Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING Obec Teriakovce
5. Jún 2024
DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č.17/05/2024
17/05/2024 - Dodatok č.1
0,00 € BAUSKA, s.r.o. Obec Teriakovce
28. Máj 2024
Zmluva o dielo č.1/2024
1/2024
25 791,37 € Jaromír Krasl - Krasgarden Obec Teriakovce
27. Máj 2024
Zmluva č. SVSN-0201202421
SVSN-0201202421
0,00 € ENVI - PAK, a.s. Obec Teriakovce
21. Máj 2024
Dodatok č.5 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzavretej v zmysle § 20a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
č.5
0,00 € Mesto Prešov Obec Teriakovce
20. Máj 2024
Zmluva o dielo
17/05/2024
815 193,84 € BAUSKA, s.r.o. Obec Teriakovce
22. Apríl 2024
Zmluva o zbere a sprostredkovaní stavebného odpadu
19/04/2024
0,00 € Združenie obcí Ekotorysa Obec Teriakovce
19. Apríl 2024
ZMLUVA O ZBERE, PREPRAVE A ZNEŠKODNENÍ VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV č.BIO2024/PO1003
č.BIO2024/PO1003
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Obec Teriakovce
2. Apríl 2024
Dodatok č.4 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy
č.4
48 396,00 € Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Obec Teriakovce
2. Apríl 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č.148/VO/01/2024/PL-KS
č.148/VO/01/2024/PL-KS
0,00 € Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS Obec Teriakovce
26. Marec 2024
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č.ND 35/2024
č.ND 35/2024
0,00 € KRONOSPAN, s.r.o. Obec Teriakovce
26. Február 2024
MEMORANDUM O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI
11/01/2024
0,00 € Nadácia PSK pre podporu rodiny Obec Teriakovce
5. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600501033 pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber
9600501033
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Teriakovce
5. Február 2024
Dodatok č.1 k zmluve o vývoze odpadu VOK
19/01/2024
0,00 € Združenie obcí EKOTORYSA Obec Teriakovce
29. Január 2024
ZMLUVA O AUTOMATIZOVANOM SPRACOVÁVANÍ MIEZD
26/01/2024
0,00 € Jana Hudáková Obec Teriakovce
29. Január 2024
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
26/01/2024-1
0,00 € Jana Hudáková Obec Teriakovce
4. Január 2024
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby
1/12/2023
0,00 € CIPISEK, s.r.o. Obec Teriakovce
4. Január 2024
Zmluva o dielo č.1/T/2023
1/T/2023
0,00 € AQUA ENERGY, s.r.o. Obec Teriakovce