Centrálny register zmlúv

Obec Teriakovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 15/12/2023
15/12/2023
0,00 € Obec Teriakovce Lukáš Havrila
27. December 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 05/12/2023
05/12/2023
0,00 € Obec Teriakovce Radovan Bobák
27. December 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 09/12/2023
09/12/2023
0,00 € Obec Teriakovce Samuel Marcinko
19. December 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 06/12/2023
06/12/2023
0,00 € Obec Teriakovce Soňa Bednárová
18. December 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 12/12/2023
12/12/2023
0,00 € Obec Teriakovce Mgr. Zuzana Žarnovská
18. December 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 13/12/2023
13/12/2023
0,00 € Obec Teriakovce Lukáš Oravec
18. December 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 07/12/2023
07/12/2023
0,00 € Obec Teriakovce Ing. Denis Okruhľanský
15. December 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 04/12/2023
04/12/2023
0,00 € Obec Teriakovce Vanessa Ivanková
15. December 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 01/12/2023
01/12/2023
0,00 € Obec Teriakovce Mgr. Michaela Leščáková
14. December 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 02/12/2023
02/12/2023
0,00 € Obec Teriakovce Michal Kačúr
14. December 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 11/12/2023
11/12/2023
0,00 € Obec Teriakovce Adam Goban
14. December 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 03/12/2023
03/12/2023
0,00 € Obec Teriakovce Dominik Bebľár
14. December 2023
DODATOK č.3 k ZMLUVE O DIELO č.ZM-KO-OD-19-1011 2019/OBEC
ZM-KO-OD-19-1011 2019/OBEC
0,00 € KOSIT a.s. Obec Teriakovce
14. December 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 08/12/2023
08/12/2023
0,00 € Obec Teriakovce Richard Gazda
14. December 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 10/12/2023
10/12/2023
0,00 € Obec Teriakovce Daniela Karahutová
13. December 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 14/12/2023
14/12/2023
0,00 € Obec Teriakovce Ing. Patrik Fejko
22. November 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
č.24ZVS0000840575S
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Teriakovce
20. Október 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
19/10/2023
700,00 € Ing. Lipka Marek Obec Teriakovce
11. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DLR5-91-108
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Teriakovce
8. September 2023
ZMLUVA č.1460/2023/OPR o poskytnutí dotácie
1460/2023/OPR
3 874,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Teriakovce