Centrálny register zmlúv

Obec Teriakovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 08/11/2022
08/11/2022
0,00 € Obec Teriakovce Richard Gazda
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 09/11/2022
09/11/2022
0,00 € Obec Teriakovce Samuel Marcinko
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 10/11/2022
10/11/2022
0,00 € Obec Teriakovce Daniela Karahutová
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 11/11/2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 11/11/2022
0,00 € Obec Teriakovce Adam Goban
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 12/11/2022
12/11/2022
0,00 € Obec Teriakovce Mgr. Zuzana Žarnovská
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 13/11/2022
13/11/2022
0,00 € Obec Teriakovce Lukáš Oravec
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 14/11/2022
14/11/2022
0,00 € Obec Teriakovce Ing. Patrik Fejko
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 15/11/2022
15/11/2022
0,00 € Obec Teriakovce Lukáš Havrila
27. Január 2023
LICENČNÁ ZMLUVA
26/01/2023
69,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Teriakovce
27. Január 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy
30/12/22
42 820,00 € Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Obec Teriakovce
20. Január 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
03/01/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Teriakovce
17. Január 2023
Zmluva o reklame
16.01.2023
264,00 € Profesionálny register s.r.o. Obec Teriakovce
21. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0625
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Teriakovce
29. November 2022
Zmluva o výkone správy
11/2022
0,00 € Bytové družstvo Prešov Obec Teriakovce
29. November 2022
DODATOK č.1 K ZMLUVE zo dňa 21.09.2021
29/11/2022
0,00 € Ing. arch. Stanislav Dučay Obec Teriakovce
11. November 2022
Príkazná zmluva
11/11/2022
0,00 € ProEngi, s.r.o. Obec Teriakovce
4. November 2022
DODATOK č.2 k ZMLUVE O DIELO č.ZM-KO-OD-19-1011 2019
DODATOK č.2 k ZMLUVE O DIELO č.ZM-KO-OD-19-1011 2019
0,00 € KOSIT EAST s.r.o. Obec Teriakovce
4. November 2022
Zmluva o bežnom účte
3/11/2022
0,00 € Prima Banka Slovensko, a.s. Obec Teriakovce
4. Október 2022
Kúpna zmluva
1/10/2022
7 100,00 € Jozef Ivanko Obec Teriakovce
23. September 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
1224-VSD-2022
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Obec Teriakovce