Centrálny register zmlúv

Obec Teriakovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2022
Záložná zmluva
700/47/2020
598 000,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Teriakovce
23. September 2022
Záložná zmluva
700/48/2020
28 500,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Teriakovce
22. September 2022
Dodatok č.1 ku KÚPNEJ ZMLUVE č. 2/2020
2/2020
1 709,00 € Marián Mizarák Obec Teriakovce
22. September 2022
Dodatok č.1 ku KÚPNEJ ZMLUVE zo dňa 23.01.2020
23012020
0,00 € KOREKTING, spol.sr.o. Obec Teriakovce
22. September 2022
Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve č. 2/2020
2/2/2020
0,00 € Marián Mizerák Obec Teriakovce
22. September 2022
Dodatok č.3 ku Kúpnej zmluve č.1/2020
3/1/2020
0,00 € Marián Mizerák Obec Teriakovce
22. September 2022
Kúpna zmluva
1/07/2022
920 000,00 € STAV-MAJO s.r.o. Obec Teriakovce
22. September 2022
Zmluva o dielo
1/9/2022
18 000,00 € Ing. Rudolf Novotný-DRUPROJEKT IPZ PREŠOV Obec Teriakovce
21. September 2022
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.ZM-KU-OD-19-10112019/OBEC
ZM-KU-OD-19-10112019/OBEC
0,00 € KOSIT EAST s.r.o. Obec Teriakovce