Centrálny register zmlúv

Obec Teriakovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2023
ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ
č.RA-SNCA/20201820
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Teriakovce
21. August 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070Z873
č.309070Z873
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Teriakovce
1. August 2023
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
BIO2023/PO1001
0,00 € ESPIK Group, s.r.o. Obec Teriakovce
31. Júl 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA
28/07/2023
0,00 € Obec Teriakovce Mikuláš Kijovský
5. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo:1009900952 Dodatok č.2
č.1009900952/Dč.2
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Teriakovce
22. Máj 2023
ZMLUVA O DIELO - dodatok č.1
č.1
36 954,90 € ZED-stav, s.r.o. Obec Teriakovce
13. Apríl 2023
Záložná zmluva uzatvorená podľa §151a a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č.0123-PRB/2020/Z
0123-PRB/2020/Z
0,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Obec Teriakovce
5. Apríl 2023
Dodatok č.4 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzavretej v zmysle §20a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
29/03/2023
0,00 € Mesto Prešov Obec Teriakovce
31. Marec 2023
DOHODA č.23/37/054/497
23/37/054/497
5 102,16 € Úrad práce sociálych vecí a rodiny Prešov Obec Teriakovce
27. Marec 2023
Zmluva o vývoze odpadu VOK
27/03/2023
0,00 € Združenie obcí EKOTORYSA Obec Teriakovce
17. Marec 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
06/03/2023
14 520,00 € VEQER, s.r.o. Obec Teriakovce
15. Marec 2023
Zmluva na výkon funkcie koordinátor bezpečnosti
21/12/2022
0,00 € JJ-BTS, s.r.o. Obec Teriakovce
8. Marec 2023
Dodatok č.1 k Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
28/02/2023
12,50 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Teriakovce
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 01/02/2023
01/02/2023
0,00 € Obec Teriakovce Michaela Leščáková
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 02/11/2022
02/11/2022
0,00 € Obec Teriakovce Michal Kačúr
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 03/11/2022
03/11/2022
0,00 € Obec Teriakovce Dominik Bebľár
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 04/11/2022
04/11/2022
0,00 € Obec Teriakovce Vanessa Ivanková
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 05/11/2022
05/11/2022
0,00 € Obec Teriakovce Radovan Bobák
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 06/11/2022
06/11/2022
0,00 € Obec Teriakovce Soňa Bednárová
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 07/11/2022
07/11/2022
0,00 € Obec Teriakovce Denis Okruhľanský