Centrálny register zmlúv

Obec Teriakovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2022
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.ZM-KU-OD-19-10112019/OBEC
ZM-KU-OD-19-10112019/OBEC
0,00 € KOSIT EAST s.r.o. Obec Teriakovce
22. September 2022
Dodatok č.1 ku KÚPNEJ ZMLUVE zo dňa 23.01.2020
23012020
0,00 € KOREKTING, spol.sr.o. Obec Teriakovce
22. September 2022
Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve č. 2/2020
2/2/2020
0,00 € Marián Mizerák Obec Teriakovce
22. September 2022
Dodatok č.3 ku Kúpnej zmluve č.1/2020
3/1/2020
0,00 € Marián Mizerák Obec Teriakovce
23. September 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
1224-VSD-2022
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Obec Teriakovce
4. November 2022
DODATOK č.2 k ZMLUVE O DIELO č.ZM-KO-OD-19-1011 2019
DODATOK č.2 k ZMLUVE O DIELO č.ZM-KO-OD-19-1011 2019
0,00 € KOSIT EAST s.r.o. Obec Teriakovce
4. November 2022
Zmluva o bežnom účte
3/11/2022
0,00 € Prima Banka Slovensko, a.s. Obec Teriakovce
11. November 2022
Príkazná zmluva
11/11/2022
0,00 € ProEngi, s.r.o. Obec Teriakovce
29. November 2022
Zmluva o výkone správy
11/2022
0,00 € Bytové družstvo Prešov Obec Teriakovce
29. November 2022
DODATOK č.1 K ZMLUVE zo dňa 21.09.2021
29/11/2022
0,00 € Ing. arch. Stanislav Dučay Obec Teriakovce
21. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0625
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Teriakovce
20. Január 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
03/01/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Teriakovce
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 01/02/2023
01/02/2023
0,00 € Obec Teriakovce Michaela Leščáková
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 02/11/2022
02/11/2022
0,00 € Obec Teriakovce Michal Kačúr
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 03/11/2022
03/11/2022
0,00 € Obec Teriakovce Dominik Bebľár
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 04/11/2022
04/11/2022
0,00 € Obec Teriakovce Vanessa Ivanková
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 05/11/2022
05/11/2022
0,00 € Obec Teriakovce Radovan Bobák
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 06/11/2022
06/11/2022
0,00 € Obec Teriakovce Soňa Bednárová
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 07/11/2022
07/11/2022
0,00 € Obec Teriakovce Denis Okruhľanský
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 08/11/2022
08/11/2022
0,00 € Obec Teriakovce Richard Gazda