Centrálny register zmlúv

Obec Gemerská Poloma

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení ubytovania
Z 25/2024
19,00 € Obec Gemerská Poloma Poľnohospodárske družstvo Gemerská Poloma
22. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 28.2.2024
Z 12/2024/1
0,00 € ArchArt, s.r.o Obec Gemerská Poloma
19. Apríl 2024
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
Z 16/2023/1
124,00 € Obec Gemerská Poloma Katarína Stockhausenová
18. Apríl 2024
Zmluva č.1/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Z 22/2024
900,00 € Obec Gemerská Poloma Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Gemerská Poloma
18. Apríl 2024
Zmluva č. 2/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Z 23/2024
4 800,00 € Obec Gemerská Poloma Športový klub Polom Gemerská Poloma
18. Apríl 2024
ZMLUVA č. 3/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Z 24/2024
1 200,00 € Obec Gemerská Poloma Stolnotenisový klub Gemerská Poloma
17. Apríl 2024
Poistná zmluva č. 111150055 (úrazové poistenie žiakov - 118)
Z 21/2024
76,86 € Union poisťovňa, a.s. Obec Gemerská Poloma
8. Apríl 2024
Nájomná zmluva na pozemok
Z 20/2024
9,71 € Obec Gemerská Poloma Viera Kučeráková
5. Apríl 2024
Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu č. 5190065402
Z 19/2024
210,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Obec Gemerská Poloma
2. Apríl 2024
Príkazná zmluva č. 143/VO/01/2024/PL-KS
Z 18/2024
400,00 € Komunál - Servis, s.r.o Obec Gemerská Poloma
26. Marec 2024
Dohoda č.24/43/054/18 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Z 16/2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Obec Gemerská Poloma
26. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení ubytovania
Z 17/2024
19,00 € Obec Gemerská Poloma Obec Gemerská Poloma
26. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - opatrovateľská služba
Z-SOC 4/2024
3,20 € Obec Gemerská Poloma Zuzana Antalová
26. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - opatrovateľská služba
Z-SOC 5/2024
3,20 € Obec Gemerská Poloma Ján Očkaik
26. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - opatrovateľská služba
Z-SOC 6/2024
3,20 € Obec Gemerská Poloma Zuzana Dovicová
22. Marec 2024
Zmluva č. 324 0726 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO Slovenskej republiky
Z 15/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Gemerská Poloma
21. Marec 2024
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
Z 13/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Gemerská Poloma
21. Marec 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20207931
Z 14/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby , prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority Obec Gemerská Poloma
20. Marec 2024
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
Z 11/2024
12,00 € Obec Gemerská Poloma Slovak Parcel Service s.r.o
20. Marec 2024
Zmluva o dielo
Z 12/2024
42 000,00 € ArchArt, s.r.o. Obec Gemerská Poloma