Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2023
Darovacia zmluva
79/2023
0,00 € Kvetoslava Smoláková Mesto Spišské Vlachy
4. Júl 2023
Darovacia zmluva
80/2023
0,00 € Paulína Hricová Mesto Spišské Vlachy
12. Júl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-41
83/2023
0,00 € Fond na podporu športu Mesto Spišské Vlachy
18. Júl 2023
Dodatok č. 3 k ZMLUVE O DIELO č. 12/2021 zo dňa 28.04.2021
89/2023
0,00 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Spišské Vlachy
1. August 2023
Dohoda o odstúpení od Zmluvy o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
96/2023
0,00 € MVDr. Ivan Miklóšik Mesto Spišské Vlachy
21. August 2023
DOHODA O SKONČENÍ NÁJOMNEJ ZMLUVY
108/2023
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Mestské lesy a majetky, spol. s r.o.
6. September 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
110/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Mesto Spišské Vlachy
25. September 2023
DOHODA O SKONČENÍ ZMLUVY
114/2023
0,00 € Ing. Ladislav Čambal - INIT Mesto Spišské Vlachy
20. Október 2023
Dohoda č. 23/44/010/14 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, písm. a) ods. 4, ods. 10, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
126/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišské Vlachy
31. Október 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 9/2021 zo dňa 29.11.2021
130/2023
0,00 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Spišské Vlachy
9. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-076
137/2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Mesto Spišské Vlachy
14. November 2023
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260660C/2023
141/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mesto Spišské Vlachy
22. November 2023
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU
145/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mesto Spišské Vlachy
23. November 2023
Zmluva o dodávke plynu
149/2023
0,00 € SPP, a.s. Mesto Spišské Vlachy
4. December 2023
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času
150/2023
0,00 € Obec Slovinky Mesto Spišské Vlachy
6. December 2023
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času
152/2023
0,00 € Obec Oľšavka Mesto Spišské Vlachy
13. December 2023
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času
157/2023
0,00 € Obec Hrišovce Mesto Spišské Vlachy
13. December 2023
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času
158/2023
0,00 € Obec Hincovce Mesto Spišské Vlachy
13. December 2023
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času
159/2023
0,00 € Obec Bystrany Mesto Spišské Vlachy
13. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
161/2023
0,00 € Miroslav Števík Mesto Spišské Vlachy