Centrálny register zmlúv

Obec Pavlovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 620/2022/UZ
Dodatok č. 2 k zmluve o č. 620/2022/UZ
26 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Pavlovce
26. Marec 2024
MLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
26032024
0,00 € NATUR-PACK, a.s., Obec Pavlovce
11. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI NA PROJEKTE DIGITÁLNY ŽIAK
01122023
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, záujmové združenie právnických osôb Obec Pavlovce, Základná škola
20. November 2023
ZMLUVA O DIELO č.3
3
110 628,00 € LIPROX s.r.o. Obec Pavlovce
26. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
26102023
0,00 € Jozef Kurirnčák Obec Pavlovce
3. Október 2023
ZMLUVA O DIELO č. 03102023
03102023
Doplnená
155 735,56 € HSV Trade, s.r.o. Obec Pavlovce
14. September 2023
ZMLUVA O DIELO č.2
2
6 831,03 € ZEMOS - STA V s.r.o. Obec Pavlovce
30. August 2023
ZMLUVA O DIELO č. 30082023
30082023
34 800,00 € Gard land s.r.o. Obec Pavlovce
30. August 2023
ZMLUVA O DIELO č. 18082023
18082023
24 960,00 € EKOARCH spol. s r.o. Obec Pavlovce
3. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DCQ6-91-108
117 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Pavlovce
28. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
2,2023
0,00 € UNTST A V, s. r.o., Prešov Obec Pavlovce
28. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke pitnej vody zo dňa 23.3.2015
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke pitnej vody
0,00 € Obec Pavlovce Obec Medzianky
19. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 620/2022/UZ
Dodatok č. 1 k 620/2022/UZ
26 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Pavlovce
12. Máj 2023
Rámcová dohoda č. 1/2023
RD 1/2023
0,00 € Ing. Michal Dvorjak Obec Pavlovce
12. Máj 2023
Rámcová dohoda č. 1/2023
RD 1/2023
19 990,00 € Ing. Michal Dvorjak Obec Pavlovce
23. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
1/2023
1,00 € Ing. Anton Korba Obec Pavlovce
21. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
049/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) BLUMENTAL Offices Obec Pavlovce
25. Október 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0848
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Pavlovce
24. August 2022
KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
2/2022
0,00 € Matúš Biroš, Jakub Krupa, František Apjar, Anna Apjarová Obec Pavlovce
24. August 2022
KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
2/2022
3,00 € Matúš Biroš, Jakub Krupa, František Apjar, Anna Apjarová Obec Pavlovce