Centrálny register zmlúv

„KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A17682816
0,00 € Orange Slovensko, a.s. „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov
17. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A24309818
0,00 € Orange Slovensko, a.s. „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov
17. Jún 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A24309818
0,00 € Orange Slovensko, a.s. „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov
10. Jún 2024
Dodatok č. 1 ku Rámcovej dohode na dodanie potravín č. 5
Dodatok č.1 ku Rámcovej dohode na dodanie potravín č. 5
0,00 € Limas s.r.o. „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov
30. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k zmluve číslo 2005KU151 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami
Dodatok č. 1/2024
0,00 € PROMYS soft, s.r.o. „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov
21. Máj 2024
ZMLUVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI uzatvorená v zmysle § 591 až § 600 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v plnom znení (ďalej len ,,Obchodný zákonník ") (ďalej len ,,Zmluva")
ZMLUVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI
0,00 € TÜV SÜD Slovakia s.r.o. „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov
29. Apríl 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 06NDOS000120
06NDOS00120
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov
25. Apríl 2024
Rámcová zmluva na dodanie tovaru /ďalej len ,,zmluva" /
Rámcová zmluva na dodanie tovaru /ďalej len ,,zmluva" /
14 240,82 € KAMIKO-HYGIENE s.r.o. „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov
26. Marec 2024
Rámcová kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
Rámcová kúpna zmluva COOP
9 999,00 € COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov
7. Február 2024
Objednávka č. 164
Objednávka č. 164
19 990,00 € Logic Logistic s.r.o. „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov
22. Január 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve 06NDSOS000120
Dodatok č. 7 k Zmluve 06NDSOS000120
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov
21. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 85713 - ZSVS
Zmluva o poskytovaní služieb č. 85713 - ZSVS
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov
8. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov
28. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku - 3358/2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku - 3358/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov
13. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - OHSAS
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - OHSAS
0,00 € Ing. Lenka Penzešová Švecová - OHSAS „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov
10. Október 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb (SVI) - Slovak Telekom
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb (SVI) - Slovak Telekom
0,00 € Slovak Telekom, a.s., „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov
6. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 66428
Zmluva o poskytovaní služieb č. 66428
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov
4. Október 2023
Dohoda o zabezpečení prania bielizne
Dohoda o zabezpečení prania bielizne
0,00 € "BORINKA-ALZHEIMERCENTRUM" Zariadenie sociálnych služieb Nitra „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov
7. September 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu inštruktora sociálonej rehabilitácie - kurz ISR č. 18072023KL
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu inštruktora sociálonej rehabilitácie - kurz ISR č. 18072023KL
0,00 € BM WORK AGENCY s.r.o. „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov
7. September 2023
Zmluva o spolupráci pri realizovaní národného projektu. Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím - číslo zmluvy NP/PA3/ 21
Zmluva o spolupráci pri realizovaní národného projektu. Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím - číslo zmluvy NP/PA3/21
9 157,50 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov