Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Hromadná licenčná zmluva_Mesto plné detí
INE_057/2023
0,00 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Nájomná zmluva_zastrešené pódium
NZ_058/2023
300,00 € SME RODINA Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o umeleckom výkone
INE_059/2023
2 864,00 € OZ VIVA Slovakia , Jilemnického 30 , 059 21 Svit Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_060/2023
400,00 € Divadelné centrum, občianske združenie Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva - organizovanie a zabezpečenie podujatia - vystúpenie výkonného umelca - skupiny Gladiátor
INE_061/2023
6 000,00 € EPIC AGENCY s. r. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
INE_062/2023
80,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
INE_063/2023
80,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o spolupráci
INE_064/2023
3 931,20 € Opus Delici Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Usporiadateľská zmluva
INE_065/2023
0,00 € StArt Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_066/2023
500,00 € Marhefková Anna Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_067/2023
230,00 € Čarňanský Adam Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_068/2023
500,00 € Holečková Kristína Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Usporiadateľská zmluva
INE_069/2023
0,00 € StArt Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_070/2023
500,00 € Jančiarová Ingrid Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
INE_071/2023
120,00 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
INE_072/2023
4 100,00 € Queenmusic, s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_074/2023
360,00 € Javorka - združenie rodičov Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_075/2023
240,00 € ZRPS pri Gymnáziu Školská 7 Spišská Nová Ves Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_076/2023
840,00 € CEZARA Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_079/2023
360,00 € Kapustová Soňa Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves