Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_104/2023
600,00 € Demečko Michal Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
7. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_105/2023
600,00 € Minďašová Eva Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
7. Október 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
INE_106/2023
5 745,00 € Samé ucho Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
7. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_107/2023
240,00 € Spišské divadlo Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
7. Október 2023
Zasielateľská zmluva č. FSR041622
INE_002/2016
0,00 € Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
5. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb siete RUPKKI
INE_020/2022
11,85 € RUPKKI, s. r. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva uzatvorená v zmysle § 269 podseku 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
INE_018/2022
3 855,60 € Občianske združenie Divadlo Maska Zvolen Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o spolupráci
INE_001/2023
6 716,05 € Človečina, Občianske združenie, Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o bežnom účte
INE_025/2022
14,00 € Prima banka Slovensko , a.s. Žilina Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o spolupráci
INE_024/2022
6 350,40 € LUAN, občianske združenie, Kniežaťa Pribinu 24, 911 01 Trenčín Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o účinkovaní
INE_023/2022
2 712,00 € Zima s. r. o Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o spolupráci
INE_022/2022
2 140,32 € Horský film Poprad, n.f. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o posytovaní verejných služieb
INE_021/2022
816,00 € Slovak telekom a.s. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o účinkovaní
INE_019/2022
3 302,40 € Košické folklórne štúdio Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o spolupráci
INE_002/2023
10 454,40 € Divadlo Mystik, s. r. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Smluva o zaistení umeleckého výkonu
INE_003/2023
4 236,40 € Nedvěd Live, s. r. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
INE_026/2022
720,00 € Slovak telekom a.s. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytované verejných služieb - balík služieb
INE_027/2022
479,76 € Slovak telekom a.s. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva uzatvorená v zmysle § 269 odseku 2 zákona č. 513/1991 Zb-.
INE_004/2023
5 146,00 € Rollingman, s. r. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
INE_028/2022
0,00 € Slovak telekom a.s. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves