Centrálny register zmlúv

Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2022
Zmluva č. 10/DV/2022 o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 31/2022/OASe
0,00 € A-KONTO, s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
5. Október 2022
Zmluva č. 01/DV/2022 o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 24/2022/OASe
0,00 € ABAmet, s. r. o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
5. Október 2022
Zmluva č. 02/DV/2022 o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 29/2022/OASe
0,00 € Babinec Tax s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
5. Október 2022
Zmluva č. 06/DV/2022 o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 23/2022/OASe
0,00 € BBA Ekonomic s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
30. September 2022
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu fin. vzdelávania FinQ
Zmluva č. 21/2022/OASe
0,00 € Dana , Ing. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
22. December 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č. 3 - Mrazené potraviny
Zmluva č. 43/2022/OASe
0,00 € DEÁK - food, s. r. o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
30. August 2022
Zmluva č.2/2022 o poskyt.stravy cudzí
Zmluva č. 13/2022/OASe
0,00 € Dubnická Jana Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
5. Október 2022
Zmluva č. 05/DV/2022 o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 28/2022/OASe
0,00 € Eko-Profit SK s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
5. Október 2022
Zmluva č. 03/DV/2022 o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 27/2022/OASe
0,00 € ElektroAlarm s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
20. Júl 2022
Prenájom nebytových priestorov - bufet
Zmluva č. 7/2022/OASe
0,00 € Grimme Katarína Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
30. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2022
Zmluva č. 10/2022/OASe
0,00 € Hádzanársky klub Slávia Sereď Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
13. September 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci
Zmluva č. 18/2022/OASe
0,00 € Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
23. August 2022
Zvýšenie cien z dôvodu inflácie
Dodatok č. 12 (Zmluva č. 1/2022/OASe)
0,00 € KG Veľká Mača s. r. o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
7. Jún 2022
Zmena hodnoty ceny z dôvodu nárastu ceny potravín, energií, PHM a služieb na trhu
Dodatok č. 11 (Zmluva č. 64/2021/OASe)
0,00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
20. December 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č. 1 - Základné potraviny
Zmluva č. 42/2022/OASe
0,00 € MABONEX Slovakia spol. s r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
28. December 2022
Zmluva o dodávke plynu na rok 2023
Zmluva č. 45/2022/OASe
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Piešťany Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
28. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny od 2023
Zmluva č. 46/2022/OASe
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Piešťany Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
31. Máj 2022
Zmena v dodávke elektriny - zvýšenie ceny
Zmluva č. 6/2022/OASe
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
30. September 2022
Dodatok č.2 Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva č. 20/2022/OASe
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
28. December 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla na 2023
Zmluva č. 47/2022/OASe
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1