Centrálny register zmlúv

Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2022
Nárast cien potravinárskych komodít
Dodatok č. 9 (Zmluva č. 62/2021/OASe)
0,00 € Mäsovýroba PATA s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
11. Máj 2022
Zníženie cien potravinárskych komodít - bravčové mäso
Dodatok č. 10 (Zmluva č. 62/2021/OASe)
0,00 € Mäsovýroba PATA s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
17. Máj 2022
Poskytnutie reklamného priestoru
Zmluva č. 5/2022/OASe
0,00 € REGIONPRESS, s. r. o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
31. Máj 2022
Zmena v dodávke elektriny - zvýšenie ceny
Zmluva č. 6/2022/OASe
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
7. Jún 2022
Zmena hodnoty ceny z dôvodu nárastu ceny potravín, energií, PHM a služieb na trhu
Dodatok č. 11 (Zmluva č. 64/2021/OASe)
0,00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
20. Júl 2022
Prenájom nebytových priestorov - bufet
Zmluva č. 7/2022/OASe
0,00 € Grimme Katarína Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
12. August 2022
Poskytovanie verejných služieb
Zmluva č. 8/2022/OASe
0,00 € Slovak Telecom a.s. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
23. August 2022
Zvýšenie cien z dôvodu inflácie
Dodatok č. 12 (Zmluva č. 1/2022/OASe)
0,00 € KG Veľká Mača s. r. o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
30. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2022
Zmluva č. 10/2022/OASe
0,00 € Hádzanársky klub Slávia Sereď Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
30. August 2022
Zmluva o nájme nebyt.priest. - športová hala
Zmluva č. 11/2022/OASe
0,00 € ŠK ICE PLAYER´S SEREĎ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
30. August 2022
Zmluva č.2/2022 o poskyt.stravy cudzí
Zmluva č. 13/2022/OASe
0,00 € Dubnická Jana Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
30. August 2022
Zmluva č.3/2022 o poskyt.stravy cudzí
Zmluva č. 14/2022/OASe
0,00 € Potisk Vojtech Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
31. August 2022
Poskytovanie balík softwaru a služieb
Zmluva č. 15/2022/OASe
0,00 € VIS Slovensko, s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
2. September 2022
Zmluva č. 4/2022 - o poskytovaní stravy pre cudzích
Zmluva č. 16/2022/OASe
0,00 € Valábek Marcel Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
2. September 2022
Zmluva č. 5/2022 - o poskytovaní stravy cudzí
Zmluva č. 17/2022/OASe
0,00 € Vagunda Mário Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
13. September 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci
Zmluva č. 18/2022/OASe
0,00 € Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
19. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov - športová hala
Zmluva č. 19/2022/OASe
0,00 € Seredská Interliga Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
30. September 2022
Dodatok č.2 Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva č. 20/2022/OASe
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
30. September 2022
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu fin. vzdelávania FinQ
Zmluva č. 21/2022/OASe
0,00 € Dana , Ing. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
4. Október 2022
Rámcová dohoda č. 6 na dodanie potravín - Mäso a mäsové výrobky
Zmluva č. 22/2022/OASe
0,00 € Mäsovýroba PATA s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1