Centrálny register zmlúv

Zariadenie pre seniorov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
19/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
20/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
21/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
22/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
23/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
24/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
25/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
26/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
27/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o partnerstve
28/2023
0,00 € Mesto Dunajská Streda Zariadenie pre seniorov
25. Apríl 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
29/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Zariadenie pre seniorov
25. Apríl 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
30/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Zariadenie pre seniorov
25. Apríl 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Zariadenie pre seniorov
25. Apríl 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
32/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Zariadenie pre seniorov
25. Apríl 2023
Zmluva o pripojení odberného elektr.zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (24ZZS1038092000F)
31/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Zariadenie pre seniorov
6. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení praxe
33/2023
0,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda Zariadenie pre seniorov
11. Máj 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny (24ZZS1038050000C)
34/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
11. Máj 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny (24ZZS1038092000F)
35/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
11. Máj 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny (24ZZS1041060000G)
36/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
11. Máj 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny (24ZZS1038073000M)
37/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov