Centrálny register zmlúv

Zariadenie pre seniorov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
Dodatok č. 1 (44/2023)
346 621,20 € CORA GEO, s.r.o. Zariadenie pre seniorov
19. Marec 2024
Rámcová dohoda na čistiace a hygienické potreby
16/2024
54 978,48 € Mesto Dunajská Streda Zariadenie pre seniorov
19. Marec 2024
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkovych nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
15/2024
22 917,32 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Zariadenie pre seniorov
23. August 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkovych nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
41/2023
8 567,43 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Zariadenie pre seniorov
23. Marec 2023
Darovacia zmluva
1/2023
4 000,00 € Gastro DS, s.r.o. Zariadenie pre seniorov
28. December 2023
Krabičky vyzbierané pčas výzvy "Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok" v celkovom počte 87 ks
80/2023
2 175,00 € Koľko Lásky o.z. Zariadenie pre seniorov
28. December 2023
Krabičky vyzbierané pčas výzvy "Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok" v celkovom počte 87 ks
81/2023
2 000,00 € Koľko Lásky o.z. Zariadenie pre seniorov
29. Február 2024
Servisná zmluva
84/2023
1 200,00 € INFO KURZ s.r.o. Zariadenie pre seniorov
10. Máj 2024
Peňažný dar vo výške 1170,00 EUR..
40/2024
1 170,00 € Dr. Max 103 s.r.o. Zariadenie pre seniorov
28. Február 2024
Peňažný dar vo výške 976,00 EUR..
79/2023
976,00 € Dr. Max 103 s.r.o. Zariadenie pre seniorov
1. Marec 2023
Darovacia zmluva
18/2022
500,00 € KE KELIT Slovakia s.r.o. Zariadenie pre seniorov
1. Marec 2023
Darovacia zmluva
19/2022
300,00 € pool tech s.r.o. Zariadenie pre seniorov
12. Máj 2022
Kúpna zmluva
5/2022
0,00 € Pí aquaunion, s.r.o. Zariadenie pre seniorov
24. Máj 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupnej služby o prenajatí zariadenia
6/2022
0,00 € Neuvedené Zariadenie pre seniorov
26. Máj 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
7/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Zariadenie pre seniorov
26. Máj 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 12.9.2016, týkajúcej sa zneškodňovania odpadov zo zdravotníckych zariadení
8/2022
0,00 € ENVICONSULT spol. s r.o. Zariadenie pre seniorov
2. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/V/DS/0063 o poskytnutí účelovej dotácie
9/2022
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Zariadenie pre seniorov
24. Október 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na čistiace a hygienické potreby
12/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
25. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o správe registratúrnych záznamov Objednávateľa v registratúrnom stredisku Poskytovateľa
13/2022
0,00 € DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. Zariadenie pre seniorov
25. Október 2022
Zmluva o spoločnom postupe pri verejnom obstarávaní služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektrickej energie
14/2022
0,00 € Mesto Dunajská Streda Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda