Centrálny register zmlúv

Zariadenie pre seniorov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
63/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
62/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
64/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
65/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
66/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
67/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
68/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
69/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
70/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
71/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
72/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
73/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
74/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
75/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
76/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
29. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
78/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
8. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
46/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
28. December 2023
Program - Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok
82/2023
0,00 € Koľko Lásky o.z. Zariadenie pre seniorov
16. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
1/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Zariadenie pre seniorov
16. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
2/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Zariadenie pre seniorov