Centrálny register zmlúv

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2023
Mrazené potraviny
Zmluva č. 10/2023/DSSZav
20 954,41 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar
27. Marec 2024
Mrazené potraviny
Zmluva č. 10/2024/DSSZav
21 376,13 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar
27. Marec 2024
Sterilizované a konzervované potraviny, spracované a konzervované ryby
Zmluva č. 11/2024/DSSZav
16 921,40 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar
21. Marec 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej siete 8000520324
Zmluva č. 9/2024/DSSZav
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar
6. Marec 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Zmluva č. 8/2024/DSSZav
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar
28. Február 2024
Rámcová dohoda Mlieko, mliečne výrobky, syrárske výrobky, majonéza
Zmluva č. 6/2024/DSSZav
31 109,83 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar
28. Február 2024
Rámcová dohoda Čerstvé mäso v kuchynskej úprave a mäsové výrobky
Zmluva č. 7/2024/DSSZav
51 708,60 € MIK s r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar
26. Február 2024
Zmluva o obstaraní zájazdu/exkurzie Cesty za vierou - České Švajčiarsko - Drážďany - Mariánske pútnické miesta Severných Čiech
Zmluva č. 5/2024/DSSZav
1 925,00 € AWERTRAVEL, s.r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar
6. Február 2024
Zmluva o spolupráci - aplikácia cmeportal.sk
Zmluva č. 4/2024/DSSZav
288,00 € Allio s.r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar
1. Február 2024
Sublicenčná zmluva IS CYGNUS
Zmluva č. 3/2024/DSSZav
704,46 € IRESOFT SK, s.r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar
30. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie DSS Zavar
Zmluva č. 1/2024/DSSZav
3 565,00 € RESTARTING s.r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar
30. Január 2024
ZMLUVA o poskytovaní služieb supervízie Satelitné pracovisko I. a II.
Zmluva č. 2/2024/DSSZav
1 490,00 € Recovery, s.r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar
28. December 2023
Zmluva o dodávke elektriny
Zmluva č. 30/2023/DSSZav
15,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar
28. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
Zmluva č. 31/2023/DSSZav
0,08 € MAGNA ENERGIA a.s. Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar
28. November 2023
Originálne tonery do tlačiarní a kopírovacieho stroja
Zmluva č. 29/2023/DSSZav
13 990,00 € Emil Holeš KH Technik Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar
17. November 2023
Nepeňažný dar
Zmluva č. 28/2023/DSSZav
0,00 € Kuzmiaková Marta Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar
17. November 2023
Oprava spevnených plôch v areáli DSS Zavar
Zmluva č. 26/2023/DSSZav
18 204,86 € STAVRECO B & B, s.r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar
17. November 2023
Zhotovenie 72 ks šatníkových skríň a 72 ks nadstavcov na skrine
Zmluva č. 27/2023/DSSZav
17 921,09 € MOMENT GROUP, s.r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar
29. September 2023
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Zmluva č. 24/2023/DSSZav
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar
29. September 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Zmluva č. 25/2023/DSSZav
120,84 € Mesto Galanta Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar