Centrálny register zmlúv

Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača tukov
Zmluva č. 54/2022/SZŠSk
660,00 € Marosi Oliver Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
30. Január 2023
Dodávka elektriny
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 59/2022/SZŠSk)
2 727,30 € MAGNA ENERGIA a. s Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
30. Január 2023
Dodávka elektriny
Zmluva č. 59/2022/SZŠSk
28,00 € MAGNA ENERGIA a. s Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
30. Január 2023
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu
Dodatok č. 18 (Zmluva č. 7/2019/SZŠSk)
174,07 € MAGNA TEPLO a.s. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
30. Január 2023
Dodávka tepla
Zmluva č. 58/2022/SZŠSk
15 047,76 € MAGNA TEPLO a.s. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
30. Január 2023
Dodávka hydiny
Zmluva č. 57/2022/SZŠSk
0,00 € Mäso - potraviny Lašák - s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
30. Január 2023
Nájom nebytových priestorov
Zmluva č. 5/2023/SZŠSk
396,00 € Mach Ferdinand, Mgr. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
30. Január 2023
Zber, odvoz, skladovanie vedlajších živočíšnych produktov a separované použité potravinárske oleje
Zmluva č. 4/2023/SZŠSk
0,00 € BELL Zvolen a.s. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
30. Január 2023
Nájom nebytových priestorov
Zmluva č. 3/2023/SZŠSk
2 232,00 € DMM Federation s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
30. Január 2023
Nájom nebytových priestorov
Zmluva č. 2/2023/SZŠSk
4 704,00 € Sosna Václav, JUDr. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
30. Január 2023
Nájom nebytových priestorov
Zmluva č. 1/2023/SZŠSk
260,00 € DELIKOMAT Slovensko s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
30. Január 2023
Obnova fasády Stredná zdravotnícka škola Skalica
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 37/2022/SZŠSk)
1 081,09 € TOKYMONT s. r. o. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
30. Január 2023
Dodávka elektriny
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 59/2022/SZŠSk)
250,16 € MAGNA ENERGIA a. s Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1