Centrálny register zmlúv

Centrum sociálnych služieb - SLOVEN

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2023
Darovacia zmluva
18/2023
350,00 € Dušan Sadloň Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
26. Október 2023
Darovacia zmluva
16/2023
293,95 € Ing. Matej Riecky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
22. Apríl 2022
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy na dodávku potravín zo dňa 29.12.2021
1/P/T/2022
0,00 € IINMEDIA s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
22. Apríl 2022
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy na dodávku potravín zo dňa 29.12.2021
2/P/T/2022
0,00 € INMEDIA, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
22. Apríl 2022
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy na dodávku potravín zo dňa 29.12.2021
3/P/T/2022
0,00 € INMEDIA, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
22. Apríl 2022
Dohoda o ukončená Kúpnej zmluvy na dodávku potravín zo dňa 29.12.2021
4/P/T/2022
0,00 € INMEDIA, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
15. Júl 2022
Zmluva na výkon stavebného dozoru
15/2022
0,00 € Ing. Vendelín Sedláček Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
30. August 2022
Zmluva o zbere vedľajších živočíšnych produktov
17/2022
0,00 € Silver Mine s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
22. November 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73ZSDD000218
21
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
22. November 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci č. 3003POSD00018
22/2022
0,00 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
2. December 2022
Dodatok. č. 5 k Zmluve č. 10NDOS000218
23/2022
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
8. December 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73ZSDD000218
24/2022
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
29. December 2022
Darovacia zmluva
27/2022
0,00 € MV Consult s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
24. Január 2023
Dodatok č. 1 o odvádzaní odpadových vôd
1/2023
0,00 € Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
25. Január 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 10NDOS000218
2/2023
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
7. Február 2023
Kolektívna zmluva
3/2023
0,00 € ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ZAMESTNANCOV ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI PRI CSS – SLOVEN SLAVNICA Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
1. Marec 2023
Zamestnávateľská zmluva
8/2023
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
31. Marec 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 10NDOS000218
9/2023
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
5. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služby ekologicky nezávadného zneškodňovania odpadov č. 2306809 zo dňa 15.02.2019
13/2023
0,00 € MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
19. September 2023
Servisná zmluva
15/2023
0,00 € OSMONT elektromontáže s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN