Centrálny register zmlúv

Centrum sociálnych služieb - SLOVEN

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 22068_MO
14/2022
Doplnená
139 143,93 € IMAO electric, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
14. Február 2023
Potraviny - Hrubý a sterilizovaný tovar
5/2023
112 206,01 € INMEDIA s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
26. Január 2024
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci č. 3003POSD000118
4/2024
94 136,00 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
29. December 2023
Potraviny Hrubý a sterilizovaný tovar
23/2023
83 805,70 € DEMIFOOD spol. s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
29. December 2023
Potraviny Mäso a mäsové výrobky
22/2023
68 762,40 € Majster mäsiar s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
29. December 2022
Mäso a mäsové výrobky
10/P/T/2022
63 185,60 € POZANA MEAT s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
13. Apríl 2023
Rekonštrukcia kontajnerového stojiska na komunálny odpad CSS - SLOVEN
10/2023
54 582,62 € P.P Mont s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
29. December 2023
Potraviny Čersvé ovocie, zelenina a zemiaky
25/2023
40 403,51 € VEHOX, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
29. December 2023
Potraviny Chlieb, pekárenské výrobky a zákusky
26/2023
37 597,57 € Pekáreň Podhorie s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
11. August 2022
Potraviny "Hrubý a sterilizovaný tovar"
6/P/T/2022
34 317,05 € INMEDIA, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
29. December 2022
Mlieko a mliečne výrobky
13/P/T/2022
33 204,36 € INMEDIA s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
29. December 2022
Chlieb, pekárenské výrobky a zákusky
11/P/T/2022
32 799,58 € Pekáreň Podhorie, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
29. December 2022
Čersvé ovocie, zelenina a zemiaky
9/P/T/2022
26 941,23 € PRAD s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
29. December 2023
Mlieko a mliečne výrobky
21/2023
24 332,10 € INMEDIA spol. s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
29. December 2022
Mrazené výrobky a šaláty
12/P/T/2022
23 834,38 € IMNEDIA s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
11. August 2022
Potraviny "Mlieko a mliečne výrobky"
8/P/T/2022
21 674,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
29. December 2023
Potraviny Mrazené výrobky a šaláty
24/2023
16 922,52 € Food Factory Slovakia s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
11. August 2022
Potraviny "Mrazené výrobky a šaláty"
7/P/T/2022
13 798,50 € Bidfood Slovakia s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
13. Máj 2022
Oprava hlavného vstupu na ubytovňu č. I
9/2022
11 966,48 € Ekologické stavby spol. s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
2. August 2023
Maľovanie stravovacej prevádzky a ubytovní
14/2023
10 900,00 € Stanislav Novosad Centrum sociálnych služieb - SLOVEN