Centrálny register zmlúv

Centrum sociálnych služieb - SLOVEN

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2023
Zber odpadov
17/2023
0,00 € Silver Mine PLUS, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
14. November 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci č. 3003POSD000118
19/2023
0,00 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
29. December 2023
Potraviny Vajcia
27/2023
0,00 € Food Factory Slovakia s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
18. Január 2024
Kolektívna zmluva
1/2024
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu CSS - SLOVEN Slavnica Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
24. Január 2024
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73ZSDD000218
2/2024
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
29. Január 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 10NDOS000218
6/2024
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
6. Február 2024
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 10NDOS000218
7/2024
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
15. Február 2024
Vývoz smetí
8/2024
0,00 € TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
14. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
9/2024
0,00 € Allio s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN