Centrálny register zmlúv

Centrum sociálnych služieb Žarec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2024
Zmena ceny od 1. 3. 2024
8/2024
0,00 € AQUA PRO EUROPE, a.s. Centrum sociálnych služieb Žarec
23. Január 2024
Výročný list 2024
6/2024
0,00 € IRESOFT SK s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
23. Január 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 33NDOS000318
7/2024
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb Žarec
16. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu zo dňa 25. 10. 2018
5/2024
0,00 € ESPIK Group s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
12. Január 2024
Rámcová dohoda č. 01/2024
4/2024
50 063,78 € Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod ovocie zelenina Centrum sociálnych služieb Žarec
11. Január 2024
Oznámenie o cenách platných na obdobie od1. 1.2024 do koca 6. regulačného obdobia
3/2024
0,00 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Centrum sociálnych služieb Žarec
8. Január 2024
Smlouva o výpujčce
2/2024
0,00 € Nestlé Česko s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
2. Január 2024
Zmluva o dielo č. 01/2024 na realizáciu opráv a údržbu výťahových zariadení, odborných prhliadok a skúšok výťahov
1/2024
0,00 € CA VÝŤAHY ČADCA s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
14. September 2023
Objednávka tepla na Kalendárny rok 2023. Stanovenie regulačného príkonu a odberového diagramu.
25/2023
0,00 € Mestská teplárenská spoločnosť, a. s. Centrum sociálnych služieb Žarec
27. December 2023
Zmluva č. 0062024 o vykonávaní poradenstva a zabezpečení prác a činností v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi
33/2023
1 200,00 € Jozef Sventek Centrum sociálnych služieb Žarec
27. December 2023
Zmluva č. 0072024 o vykonaní kontrol a prehliadok požiarnych zariadení(PZ)
34/2023
441,00 € Jozef Sventek Centrum sociálnych služieb Žarec
11. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - čiastková zmluva
32/2023
61 823,55 € Slovenský plynárenský priemysel , a. s. Centrum sociálnych služieb Žarec
1. December 2023
Zmluva o dielo č. 02/2023
30/2023
19 937,20 € VAFRA, s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
26. Október 2023
Zmluva č. 4/DV/2023 o duálnom vzdelávaní
28/2023
0,00 € Obchodná akadémia D. M. Janotu Centrum sociálnych služieb Žarec
21. September 2023
Darovacia zmluva č. 35751/2023
26/2023
600,00 € Nadácia Pontis Centrum sociálnych služieb Žarec
5. September 2023
Darovacia zmluva
24/2023
800,00 € TZMO Slovakia s.r.o. Centrum sociálnych služieb Žarec
24. August 2023
Darovacia zmluva
23/2023
200,00 € Peter Bernát Centrum sociálnych služieb Žarec
18. Júl 2023
Rámcová dohoda č. 8/2023
22/2023
49 978,76 € Kysucké pekárne a.s. Centrum sociálnych služieb Žarec
30. Jún 2023
21/2023
21/2023
18 437,42 € Bidfood Slovakia s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
25. Máj 2023
Rámcová dohoda č. 06/2023
19/2023
59 442,80 € INMEDIA, spol. s r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec