Centrálny register zmlúv

Centrum sociálnych služieb ORAVA

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2023
Darovacia zmluva
00047/CSSOR/2023/00/DZ
1,00 € Alena Centrum sociálnych služieb ORAVA
12. Október 2023
Darovacia zmluva
00046/CSSOR/2023/00/DZ
0,00 € Zuzana Centrum sociálnych služieb ORAVA
2. Október 2023
Licenčná zmluva IS CYGNUS
00043/CSSOR/2023/76/Z
0,00 € IRESOFT s.r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
2. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov
00044/CSSOR/2023/76/Z
0,00 € IRESOFT s.r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
8. September 2023
Zmluva o vykonaní prác žiakmi v rámci praktického vyučovania
07/23-24/Z
0,00 € Stredná odborná škola technická Centrum sociálnych služieb ORAVA
5. September 2023
Zmluva o poskytovaní služby - servisu PC a správa počítačovej siete, prevádzky a správa kamerového systému
00041/CSSOR/2023/ZS
0,00 € Lenka Jasiurová Centrum sociálnych služieb ORAVA
17. August 2023
Darovacia zmluva
00040/CSSOR/2023/DZ
45,00 € Marián Pazúrik Centrum sociálnych služieb ORAVA
9. August 2023
Zmluva o dielo
0039/CSSOR/2023/ZoD
35 188,80 € VYTES, s.r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
1. August 2023
Darovacia zmluva
00037/CSSOR/2023/00/DZ
1,00 € Erika Centrum sociálnych služieb ORAVA
1. August 2023
Servisná zmluva č. SZ-230801-01
00038/CSSOR/2023/50/SZ
50,00 € NET TRADE SERVICES, s.r.o Centrum sociálnych služieb ORAVA
24. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o servise a výkone zodpovednej osoby
Dodatok č. 1 k zmluve o servise a výkone zodpovednej osoby
0,00 € PROENERGY SERVICE s.r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve č. 00632783/ZA1015 o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov
Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve č. 00632783/ZA1015
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Centrum sociálnych služieb ORAVA
10. Júl 2023
Dodatok číslo 1 k zamestnávateľskej zmluve číslo 100012196
100012196 Dodatok č. 1
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Centrum sociálnych služieb ORAVA
29. Jún 2023
Zmluva o odbornej pomoci č. 01/2023
00033/CSSOR/2023/60/Z
0,00 € Tibita s.r.o., Centrum sociálnych služieb ORAVA
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 05022023
00032/CSSOR/2023/00/P
1 000,00 € Nadácia SPP Centrum sociálnych služieb ORAVA
31. Máj 2023
Darovacia zmluva
00030/CSSOR/2023/00/DZ
78,99 € Občianske združenie pri CSS ORAVA Centrum sociálnych služieb ORAVA
18. Máj 2023
Darovacia zmluva
00029/CSSOR/2023/00/DZ
0,00 € Albína Jellušová Centrum sociálnych služieb ORAVA
11. Máj 2023
Darovacia zmluva
00028/CSSOR/2023/00/DZ
90,00 € Zuzana Centrum sociálnych služieb ORAVA
4. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v rámci Priamej podpory 2023
714/2023/CSSORAVA
30 000,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Žilinský samosprávny kraj
4. Máj 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návkov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa
23/21/054/279
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo Centrum sociálnych služieb ORAVA