Centrálny register zmlúv

Obec Brezany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. December 2023
Zmluva o vývoze komunálneho odpadu
652023
0,00 € Patrik s.r.o. Obec Brezany
7. December 2023
Zmluva o vývoze komunálneho odpadu
612023
0,00 € KORUNA s.r.o. Obec Brezany
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
602023
42 550,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Brezany
6. December 2023
Dodatok č, 1 k Darovavcej zmluve
Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve
0,00 € Peter Chodelka, + 16 účastníkov Obec Brezany
6. December 2023
Zmluva o vývoze komunálneho odpadu
592023
0,00 € Farma Brezany s.r.o. Obec Brezany
6. December 2023
Dodatok č, 1 ku Kúpnej zmluve
7128/2023
60,00 € Helena Štalmašková Obec Brezany
1. December 2023
Zmluva o vývoze komunálneho odpadu
58/2023
0,00 € FEROSTA a spol. s.r.o. Obec Brezany
23. November 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
572023
70,00 € Jozef Špánik Obec Brezany
22. November 2023
Zámenná zmluva
562023
0,00 € Jakub Bohyník a Veronika Bohyníková Obec Brezany
22. November 2023
Zámenná zmluva
562026
0,00 € Jakub Bohyník a Veronika Bohyníková Obec Brezany
16. November 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
552023
70,00 € Pavol Gašpierik Obec Brezany
3. November 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
542023
70,00 € Lenka Bániková Obec Brezany
18. Október 2023
Dohoda o ukončení výpožičky
532023
0,00 € LUCOM Technologies, s.r.o. Obec Brezany
17. Október 2023
Zmluva o spolupráci
522023
0,00 € KOREX cloud, s.r.o. Obec Brezany
13. Október 2023
Dodatok ku Kúpnej zmluve
Dodatok ku Kúpnej zmluve
90,00 € Janka Borisová Obec Brezany
12. Október 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
730,00 € Ferdinad Špánik + 1účastník Obec Brezany
11. Október 2023
Dodatok ku Kúpnej zmluve
Dodatok ku Kúpnej zmluve
520,00 € Mgr. Angelika Ješetová Obec Brezany
11. Október 2023
Dodatok ku Kúpnej zmluve
Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve
0,00 € Mgr. Angelika Ješetová Obec Brezany
11. Október 2023
Kúpna zmluva
512023
0,00 € RAJO s.r.o. Obec Brezany
9. Október 2023
Dodatok č.1 k Dohode o urovnaní a o zrušení spoluvlastníctva
502023
400,00 € Miroslav Chodelka a Iveta Chodelková, rod. Kolárová Obec Brezany