Centrálny register zmlúv

Obec Brezany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Zmluva o nájme stolového setu
312023
4,00 € Slovan Malá Fatra, hádzanársky klub Obec Brezany
19. Máj 2023
Zmluva o nájme stolového setu
302023
18,00 € Marcela Miháliková Obec Brezany
19. Máj 2023
Zmluva o nájme stolového setu
292023
18,08 € Marcela Miháliková Obec Brezany
18. Máj 2023
Zmluva o dielo
292023
10 800,00 € DRAFT STUDIO s.r.o. Obec Brezany
16. Máj 2023
Prihláška- zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
282023
0,76 € Martin Janiš Obec Brezany
12. Máj 2023
Zmluva o nájme stolového setu
272023
25,00 € EVENT SERVICE s.r.o. Obec Brezany
3. Máj 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
262023
30,00 € Martin Moravec Obec Brezany
26. Apríl 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Brezany
21. Apríl 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
242023
50,00 € Alexandra Madačiová Obec Brezany
19. Apríl 2023
Hromadná licenčná zmluva
232023
80,40 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Obec Brezany
14. Apríl 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
222023
50,00 € Jaroslav Špánik Obec Brezany
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
212023
2 000,00 € Nadácia Kia Slovakia Obec Brezany
14. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
202023
0,00 € Miloš a Monika Gašpierikovci Obec Brezany
13. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri prevádzke poskytnutého diela a webového sídla
192023
300,00 € brosland, s.r.o. Obec Brezany
13. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri spracúvaní osobných údajov a zabezpečení kybernetickej bezpečnosti
182023
0,00 € brosland, s.r.o. Obec Brezany
13. Marec 2023
Zmluva o zhotovení a poskytnutí diela
172023
250,00 € brosland, s.r.o. Obec Brezany
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
162023
4 000,00 € TJ Brezovec Brezany Obec Brezany
7. Marec 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
5
0,00 € NATUR PACK a.s. Obec Brezany
6. Marec 2023
Zmluva o prenájme verejného priestranstva a zabezpečení služieb na verejnom podujatí
102023
1 300,00 € TRIFLE, s.r.o. Obec Brezany
2. Marec 2023
Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom
142023
0,00 € Zdeno Mišutka Obec Brezany