Centrálny register zmlúv

Obec Brezany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedných olejov a tukov z domácností
29/2024
0,00 € Trafin OIL SK s.r.o. Obec Brezany
6. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
330,00 € Obec Hôrky Obec Brezany
5. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
272024
0,00 € Ľudmila Dolinajcová Obec Brezany
5. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
262024
0,00 € Jánošková Elena Obec Brezany
30. Máj 2024
Zmluva o dielo - Ihrisko pre každé dieťa
Zmluva o dielo - Ihrisko pre každé dieťa
47 179,20 € BRANO s.r.o. Obec Brezany
29. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu v banke č, 126/001/24
24/2024
200 000,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Brezany
29. Máj 2024
Zmluva o termínovanom úvere č. 126/001/24
23/2024
200 000,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Brezany
21. Máj 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
222024
30,00 € Adela Milová Obec Brezany
17. Máj 2024
Zmluva o oprávnení používať autorské diela počas hodových slávností
212024
27,60 € SLOVGRAM Obec Brezany
7. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
20/2024
1 056,00 € Ing. Mária Kasmanová Obec Brezany
23. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie
192024
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Brezany
23. Apríl 2024
Dodatok č. 1 K Zmluve o dielo
182024
0,00 € FEROSTA a spol. s.r.o. Obec Brezany
18. Apríl 2024
Kúpna zmluva
172024
250,00 € Zita Brožeková Obec Brezany
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
162024
1 200,00 € Mgr. Lukáš Kysucký, advokát Obec Brezany
12. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
152024
0,00 € Martin Moravec + 4 účastníci Obec Brezany
5. Apríl 2024
Zmluva o grantovom účte
14/2024
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Brezany
2. Apríl 2024
Hromadná licenčná zmluva
132024
0,00 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Brezany
2. Apríl 2024
Zmluva o prenájme verejného priestranstva
122024
1 300,00 € TRIFLE, s.r.o. Obec Brezany
27. Marec 2024
Zmluva o dielo
112024
550,00 € Mgr. Daniel Makovický Obec Brezany
12. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a z odpadmi z neobalových výrobkov
10/2024
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Brezany