Centrálny register zmlúv

Obec Bátorová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2023
Kúpna zmluva
30062023
0,00 € DOPRAKO s.r.o. Obec Bátorová
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
624/2023/ODDDO
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Bátorová
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
576/2023/ODDDO
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Bátorová
6. Jún 2023
Žmluva o Vyporiadaní Obchodov a Správe CP
18052023
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Obec Bátorová
30. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom nájme hnut. majetku
30052023
0,00 € Obec Bátorová REDCOM
19. Máj 2023
Zmluva č. 884/2023/ODDDO o poskytnuti fin.dotacie na rok 2023
884 2023
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Bátorová
12. Máj 2023
Zmluva o vedeni uctovnictva
2/R/2023
0,00 € LASAB, s.r.o. Obec Bátorová
11. Máj 2023
Zmluva o budúcej mandátnej zmluvy
10052023
0,00 € Aquamaat spol. s r.o. Obec Bátorová
11. Máj 2023
Mandátna zmluva
10052023/
0,00 € Aquamaat spol. s r.o. Obec Bátorová
2. Máj 2023
Nájomná zmluva
188/2
0,00 € Obec Bátorová Ervin Csáki
2. Máj 2023
Nájomná zmluva
188/4
0,00 € Obec Bátorová Ružena Šalátová
2. Máj 2023
Nájomná zmluva
173/1
0,00 € Obec Bátorová Monika Vlkolenská
26. Apríl 2023
Dohoda
23/32/054/110
0,00 € ÚPSVaR Obec Bátorová
29. Apríl 2023
Nájomná zmluva
173/3
0,00 € Obec Bátorová Eva Berecová
28. Apríl 2023
Nájomná zmluva
188/1
0,00 € Obec Bátorová Marcela Turanová
28. Apríl 2023
Nájomná zmluva
188/3
0,00 € Obec Bátorová Ján Balog
28. Apríl 2023
Nájomná zmluva
173/2
0,00 € Obec Bátorová Ladislav Mézeš
28. Apríl 2023
Nájomná zmluva
173/4
0,00 € Obec Bátorová Peter Lichvár
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q108-512-009-008
0,00 € OZ Ipeľská Kotlina - Novohrad Obec Bátorová
3. Apríl 2023
Zmluva č. 2023/TJ - 1
2023/TJ-1
0,00 € Obec Bátorová TJ INTER Bátorová