Centrálny register zmlúv

Obec Bátorová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2023
Nájomná zmluva
173/3
0,00 € Obec Bátorová Eva Berecová
28. Apríl 2023
Nájomná zmluva
188/1
0,00 € Obec Bátorová Marcela Turanová
28. Apríl 2023
Nájomná zmluva
188/3
0,00 € Obec Bátorová Ján Balog
28. Apríl 2023
Nájomná zmluva
173/2
0,00 € Obec Bátorová Ladislav Mézeš
28. Apríl 2023
Nájomná zmluva
173/4
0,00 € Obec Bátorová Peter Lichvár
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q108-512-009-008
0,00 € OZ Ipeľská Kotlina - Novohrad Obec Bátorová
3. Apríl 2023
Zmluva č. 2023/TJ - 1
2023/TJ-1
0,00 € Obec Bátorová TJ INTER Bátorová
17. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
3. rocnik
0,00 € Obec Bátorová Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakkozépiskola
17. Marec 2023
Zmluva o prenájme KD v obci Bátorová č. 1/2023
12023
0,00 € Obec Bátorová Jozef Vlkolenský, ml.
1. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 9600298905 uzatvorená v zmysle zákona o energetike
Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo9600298905
0,00 € SPP, a.s. Obec Bátorová
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/20
401 109,30 € Ministerstvo ŽP SR Obec Bátorová
14. Február 2023
Odstúpenie od zmluvy o spolupráci pri odchyte túlavých psov
Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov
0,00 € Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci Obec Bátorová
14. Február 2023
Dodatok č. 1
tz2017-03-01vs1/1
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Bátorová
6. Február 2023
Zmluva o zabezpečení činnosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
01/2013
0,00 € Ing. Kristina Arvayova - PO & BOZP Obec Bátorová
12. Január 2023
Príloha, dodatok k zmluve č. N 581/16
N 581/16 2023
0,00 € Marius Padersen, a.s. Obec Bátorová
3. Január 2023
Zmluva o dielo
03012023
0,00 € Jozef Šaranko STEAM Obec Bátorová
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci
2023
0,00 € Advokátska kancelária, JUDr. Jozef Školník Obec Bátorová
21. December 2022
Zmluva o prenájme KD v obci Bátorová č. 6/2022
6/2022
0,00 € Obec Bátorová Mária Kukučková
19. December 2022
Dohoda
22/32/054/237
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš Obec Bátorová
25. November 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Bátorová