Centrálny register zmlúv

Obec Dolné Lovčice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2023
Zmluva o prenájme priestorov KD Dolné Lovčice
Z-KD-10-11-2023
50,00 € Obec Dolné Lovčice CANTON spol. s r.o.
7. November 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie-165-2023
Z-165-2023
0,00 € TAVOS, 92179 Piešťany Obec Dolné Lovčice
7. November 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie -166-2023
Z-166-2023
0,00 € TAVOS, 92179 Piešťany Obec Dolné Lovčice
7. November 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie -167-2023
Z-167-2023
0,00 € TAVOS, 92179 Piešťany Obec Dolné Lovčice
7. November 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie -168-2023
Z-168-2023
0,00 € TAVOS, 92179 Piešťany Obec Dolné Lovčice
16. Október 2023
Zmluva o umeleckom výkone -14.10.2023
Zmluva o umeleckom výkone -14.10.2023
250,00 € Náhoda Song Obec Dolné Lovčice
13. Október 2023
Zmluva o prenájme priestorov spoločenskej miestnosti u Gorazda
Z-G-14-10-2023
70,00 € Obec Dolné Lovčice Andrej Blážo
13. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľa kategórie maloodber č.9106752357
Z- č.9106752357
0,06 € SPP, a.s. Obec Dolné Lovčice
12. Október 2023
Zmluva č. POD 29/2023 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
Zmluva č.POD 29-2023
8 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Dolné Lovčice
6. Október 2023
Zmluva o vydaní a používaní kval. certifikátu pre el.pečať č.RA-SNCA-20202477
Zmluva o vydaní a používaní kval. certifikátu pre
0,00 € NASES Obec Dolné Lovčice
29. September 2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č.3624
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č.3624
63,30 € Obec Dolné Lovčice Donau farm Semat,a.s.
19. September 2023
Zmluva o prenájme priestorov spoločenskej miestnosti u Gorazda
Z-G-23-09-2023
70,00 € Obec Dolné Lovčice Kubicová Jana
18. September 2023
Nájomná zmluva č.272/2023 o užívaní hrobového miesta
Z-HM-272-2023
17,00 € Obec Dolné Lovčice Ladislav Beneš
18. September 2023
Nájomná zmluva č.273/2023 o užívaní hrobového miesta
Z-HM-273-2023
27,00 € Obec Dolné Lovčice Ladislav Beneš
14. September 2023
Zmluva o dielo č.02/2023
Zmluva o dielo č.02/2023
8 506,00 € V-architekt s.r.o. Obec Dolné Lovčice
8. September 2023
Zmluva o prenájme priestorov spoločenskej miestnosti u Gorazda
Z-G-9-9-2023
70,00 € Obec Dolné Lovčice Adamcová Božena
5. September 2023
Darovacia zmluva č.p.SITB-002-2023-001174-023
Darovacia zmluva č.p.SITB-002-2023-001174-023
0,00 € Slovenská republika- Ministerstvo vnútra SR Obec Dolné Lovčice
5. September 2023
Zmluva o prenájme priestorov spoločenskej miestnosti u Gorazda
Z-G-2-9-2023
70,00 € Obec Dolné Lovčice Helena Muchová
14. August 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.1/2023
Zmluva č.1 o nájme nehnuteľnosti
318,00 € Obec Dolné Lovčice POLESY s.r.o.,
10. August 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.2/2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.2/2023
100,00 € Obec Dolné Lovčice Reforest, s.r.o.