Centrálny register zmlúv

Obec Uľany nad Žitavou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 117/002/21 - Dodatok č. 3
202024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s Obec Úľany nad Žitavou
28. Máj 2024
Slovgram 2 4 7 0 1 2 1
192024
0,00 € SLOVGRAM Obec Úľany nad Žitavou
22. Máj 2024
ZMLUVA O ZBERE, PREPRAVE A ZNEŠKODNENÍ VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV
18/2024
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Obec Úľany nad Žitavou
9. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
172024
0,00 € Monika TARAČKOVÁ – MT Stavby Obec Úľany nad Žitavou
29. Apríl 2024
Dodatok č. 4 k RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
162024
0,00 € Obecný podnik obchodu a služieb Úľany nad Žitavou s.r.o. Obec Úľany nad Žitavou
28. Marec 2024
ZMLUVA O NÁJME
152024
0,00 € JRK Slovensko s.r.o. Obec Úľany nad Žitavou
26. Marec 2024
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. UP-01/2022 zo dňa 25.02.2022
142024
1 000,00 € Ing. arch. Vlasta Cukorová, autorizovaný architekt Obec Úľany nad Žitavou
15. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie D10/2024
132024
500,00 € Obec Úľany nad Žitavou Poľovnícke združenie Hrubý háj Úľany nad Žitavou
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
122024
750,00 € MUNI CONSULT, s. r. o. Obec Úľany nad Žitavou
9. Február 2024
Zmluva o dielo č. 20231205-1
112024
8 824,61 € AMV Slovakia s.r.o. Obec Úľany nad Žitavou
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie D5/2024
62024
900,00 € Obec Úľany nad Žitavou Športovo strelecký klub HT
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie D4/2024
52024
500,00 € Obec Úľany nad Žitavou ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Úľany nad Žitavou
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie D3/2024
42024
500,00 € Obec Úľany nad Žitavou Občianske združenie Bociania škôlka
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie D2/2024
32024
500,00 € Obec Úľany nad Žitavou 1.FC Úľany nad Žitavou
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie D1/2024
22024
14 000,00 € Obec Úľany nad Žitavou TJ Lokomotíva Úľany nad Žitavou
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie D9/2024
102024
700,00 € Obec Úľany nad Žitavou ZO SZZ Úľany nad Žitavou 12-14
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie D8/2024
92024
1 000,00 € Obec Úľany nad Žitavou Heligonkári, o.z.
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie D7/2024
82024
1 000,00 € Obec Úľany nad Žitavou Občianske združenie Včielka Úľanka
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie D6/2024
72024
1 000,00 € Obec Úľany nad Žitavou Základná organizácia zväzu športovej kynológie SR, Miestny kynologický klub
8. December 2023
Kúpna zmluva
422023
1 200,00 € Ján Hajas Obec Úľany nad Žitavou