Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
33/2024
0,00 € Kaufland Slovenská republika v.o.s. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
17. Júl 2024
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
35/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
15. Júl 2024
Servisná zmluva č. 22/7-2024 o poskytovaní kompletného servisu EZS
32/2024
120,00 € Michal Majzel Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
26. Jún 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní stravovania uzatvorenej dňa 27.12.2019
29/2024
1 400,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Mesto Poprad
28. Jún 2024
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
30/2024
0,00 € LUNYS, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
28. Jún 2024
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
31/2024
0,00 € LUNYS, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
20. Jún 2024
Dohoda o prenájme nebytového priestoru
27/2024
455,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Jana Hulínová
20. Jún 2024
Darovacia zmluva
26/2024
217,00 € Združenie rodičov pri Materskej škole Tajovského Poprad Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
13. Jún 2024
Dohoda o prenájme nebytového priestoru
25/2024
60,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad SVB Vltava
5. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb č. 7600/2024
24/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
4. Jún 2024
Dohoda o prenájme nebytového priestoru
Dohoda o prenájme nebytového priestoru
60,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Spoločenstvo vlastníkov bytov OSTRVA
3. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 09/2024
22/2024
3 976,50 € AITEC, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
16. Máj 2024
Dohoda o prenájme nebytového priestoru D3/24
21/2024
455,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Jana Hulínová
13. Máj 2024
Darovacia zmluva
19/2024
546,41 € Združenie rodičov pri Materskej škole Tajovského Poprad Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
13. Máj 2024
Darovacia zmluva
20/2024
1 274,00 € Združenie rodičov pri Materskej škole Tajovského Poprad Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
7. Máj 2024
Darovacia zmluva
18/2024
392,09 € Združenie rodičov pri Základnej škole s Materskou školou Tajovského so sídlom v Materskej škole, Mládeže 2349/5, Poprad Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
3. Máj 2024
Darovacia zmluva
16/2024
1 993,79 € Rodičovské združenie pri Základnej škole Tajovského ulica 2764/17, 058 01 Poprad Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
3. Máj 2024
Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb
17/2024
72,00 € Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
8. Marec 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o rozúčtovaní prevádzkových nákladov
06/2024
0,00 € ANTIK Telecom s.r.o Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
19. Apríl 2024
Dohoda o organizovaní a zabezpečení odbornej praxe žiakov SOŠ pedagogickej
15/2024
0,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Stredná odborná škola pedagogická