Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2023
Rámcová dohoda č. 2 na dodanie potravín - Základné potraviny
69/2023
62 227,94 € SINTRA spol. s r. o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
1. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 2 na dodanie potravín ,,Základné potraviny"
43/2023
40 566,91 € FOOD LOGISTIC s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
14. November 2023
Rámcová dohoda č. 6 na dodanie potravín ,,Ovocie a zelenina"
64/2023
38 789,87 € OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o., Lunys, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
31. Marec 2023
Zmluva o dielo
27/2023
38 400,00 € Atelier B.R.A.T. s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
7. November 2023
Rámcová dohoda č. 3 na dodanie potravín ,,Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky"
61/2023
Doplnená
37 839,64 € Mäso - Tatry s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
23. Január 2023
Rámcová dohoda č. 2 na dodanie potravín ,,Základné potraviny"
4/2023
37 371,34 € SINTRA spol. s r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
23. Január 2023
Rámcová dohoda č. 6 na dodanie potravín ,,Ovocie a zelenina"
7/2023
34 673,79 € OVOZEL SLOVAKIA S.R.O. POPRAD Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
7. November 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín č. 5 ,,Mlieko a mliečne výrobky"
62/2023
30 653,17 € Tatranská mliekareň a.s. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
26. Január 2023
Rámcová dohoda č. 5 na dodanie potravín ,,Mlieko a mliečne výrobky"
8/2023
29 722,42 € Tatranská mliekareň a. s. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
17. Január 2023
Rámcová dohoda č. 3 na dodanie potravín ,, Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky"
2/2023
27 894,19 € MÄSO-TATRY s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
7. November 2023
Rámcová dohoda č. 1 na dodanie potravín ,,Chlieb a pečivo"
60/2023
18 007,07 € Pekáreň Gros, spol. s r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
17. Január 2023
Rámcová dohoda č. 1 na dodanie potravín ,, Chlieb a pečivo"
1/2023
14 000,72 € PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
26. Január 2023
Rámcová dohoda č. 4 na dodanie potravín ,,Hydina s ryby"
9/2023
13 633,29 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad INMEDIA s.r.o.
31. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 14/2022
13/2023
11 589,89 € Centrum voľného času v Poprade Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
16. November 2023
Rámcová dohoda č. 4 na dodanie potravín - Hydina a ryby
68/2023
11 553,54 € INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
21. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 14/2022
23/2023
9 820,13 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Centrum voľného času v Poprade
5. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 23/2023
58/2023
8 708,25 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Centrum voľného času v Poprade
21. December 2022
Zmluva o zorganizovaní školy v prírode na rok 2023
41/2022
7 774,00 € občianske združenie Detský Babylon Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
4. December 2023
Zmluva o zorganizovaní školy v prírode na rok 2024
70/2023
7 761,00 € Detský Babylon Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2022
14/2022
5 961,20 € Centrum voľného času v Poprade Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad