Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Dohoda o organizovaní a zabezpečení odbornej praxe žiakov SOŠ pedagogickej
13/2024
0,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Stredná odborná škola pedagogická
18. Apríl 2024
Dohoda o prenájme nebytového priestoru
14/2024
455,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Jana Hulínová
16. Apríl 2024
Darovacia zmluva
11/2024
1 123,53 € Rodičovské združenie pri Základnej škole Tajovského ulica 2764/17, 058 01 Poprad Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
10. Apríl 2024
Dohoda o organizovaní a zabezpečení odbornej praxe žiakov SOŠ pedagogickej
10/2024
0,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Stredná odborná škola pedagogická
9. Apríl 2024
Dohoda o organizovaní a zabezpečení odbornej praxe žiakov SOŠ pedagogickej
9/2024
0,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Stredná odborná škola pedagogická
15. Marec 2024
Dohoda o prenájme nebytového priestoru D1/24
7/2024
455,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Jana Hulínová
8. Marec 2024
Zmluva o zverení majetku do správy
5/2024
265,69 € Mesto Poprad Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
22. Február 2024
Kúpna zmluva o podmienkach predaja a bezhotovostnom predaji
4/2024
Doplnená
0,00 € SINTRA spol. s r. o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
13. Február 2024
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
03/2024
0,00 € MILK-AGRO spol. s r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
6. Február 2024
Dohoda o organizovaní a zabezpečení odbornej praxe žiakov SOŠ pedagogickej
2/2024
0,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Stredná odborná škola pedagogická
31. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci Pracovnou zdravotnou službou s.r.o., Poprad
1/2024
180,00 € Pracovná zdravotná služba s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
9. August 2023
Dohoda o odbere tepla k Zmluve č. ZM-T-361/2017
47/2023
0,00 € Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
9. August 2023
Dohoda o odbere tepla k Zmluve č. ZM-T-362/2017
48/2023
0,00 € Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
22. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM-T-362-2017
73/2023
0,00 € Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
22. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM-T-361-2017
74/2023
0,00 € Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
21. December 2023
Zmluva o prenájme softvéru a Licenčná zmluva č. OP-23-743
71/2023
4 660,00 € SmartBooks, a.s. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
21. December 2023
Poistka č. 9160157704
72/2023
186,64 € UNIQA poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
14. December 2023
Darovacia zmluva
10/2023/DZ
17,52 € OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
8. December 2023
Preberací protokol číslo: 0768/2023-31/048 na základe kúpnej zmluvy 0768/2023
27/2023
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
4. December 2023
Zmluva o zorganizovaní školy v prírode na rok 2024
70/2023
7 761,00 € Detský Babylon Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad