Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Dohoda o organizovaní a zabezpečení odbornej praxe žiakov
28/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Stredná odborná škola pedagogická
21. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 14/2022
23/2023
9 820,13 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Centrum voľného času v Poprade
21. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 15/2014
24/2023
3 771,60 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad DENTAVIA s.r.o.
15. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2023
20/2023
184,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Matúš Nastišin
15. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení odborného výcviku
21/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Stredná odborná škola gastrónomie a služieb
6. Marec 2023
Darovacia zmluva
18/2023
2 145,00 € D - weld, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
6. Marec 2023
Dohoda č. 23/36/010/3
19/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
26. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní stravovania uzatvorenej dňa 27.12.2019
10/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Mesto Poprad
21. Február 2023
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
17/2023
0,00 € MILK-AGRO, spol. s r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
17. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 11/2022
15/2023
1 440,40 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Red Arrows Poprad
17. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20/2022
16/2023
276,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Agáta Barillová
10. Február 2023
Kúpna zmluva o podmienkach predaja a bezhotovostnom predaji
14/2023
0,00 € SINTRA spol. s r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
31. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 12/2022
12/2023
959,09 € Základná umelecká škola Poprad Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
31. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 14/2022
13/2023
11 589,89 € Centrum voľného času v Poprade Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
30. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 17/2022
11/2023
641,24 € Petra Milánová Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
26. Január 2023
Rámcová dohoda č. 5 na dodanie potravín ,,Mlieko a mliečne výrobky"
8/2023
29 722,42 € Tatranská mliekareň a. s. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
26. Január 2023
Rámcová dohoda č. 4 na dodanie potravín ,,Hydina s ryby"
9/2023
13 633,29 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad INMEDIA s.r.o.
23. Január 2023
Rámcová dohoda č. 2 na dodanie potravín ,,Základné potraviny"
4/2023
37 371,34 € SINTRA spol. s r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
23. Január 2023
Rámcová dohoda č. 7 na dodanie potravín ,,Mrazená zelenina"
5/2023
1 486,19 € INMEDIA s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
23. Január 2023
Rámcová dohoda č. 9 na dodanie potravín ,,Vajcia"
6/2023
4 016,74 € LUNYS, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad