Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2023
Rámcová dohoda č. 6 na dodanie potravín ,,Ovocie a zelenina"
7/2023
34 673,79 € OVOZEL SLOVAKIA S.R.O. POPRAD Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
19. Január 2023
Rámcová dohoda č. 8 na dodanie potravín ,, Morčacie mäso"
3/2023
1 686,00 € HYDINA KUBUS s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
19. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPPravme To č. 82062022
45/2022
1 400,00 € Nadácia SPP Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
17. Január 2023
Rámcová dohoda č. 1 na dodanie potravín ,, Chlieb a pečivo"
1/2023
14 000,72 € PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
17. Január 2023
Rámcová dohoda č. 3 na dodanie potravín ,, Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky"
2/2023
27 894,19 € MÄSO-TATRY s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
10. Október 2022
Dohoda o odbere tepla k Zmluve č. ZM-T-362/2017
29/2022
0,00 € Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
10. Október 2022
Dohoda o odbere tepla k Zmluve č. ZM-T-361/2017
30/2022
0,00 € Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
21. December 2022
Dodatok k mandátnej zmluve zo dňa 05.09.2014
42/2022
55,00 € Martin Majerčák Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
30. December 2022
Kolektívna zmluva na obdobie 1.1.2023 - 31.08.2024
43/2022
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku ZŠ s MŠ Tajovského Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
21. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1049/2022/OPR o poskytnutí dotácie
40/2022
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
21. December 2022
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu ,,Trenéri v škole"
39/2022
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
21. December 2022
Zmluva o zorganizovaní školy v prírode na rok 2023
41/2022
7 774,00 € občianske združenie Detský Babylon Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
7. December 2022
Dohoda č. 22/36/010/52
38/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
25. November 2022
Dohoda o prenájme nebytového priestoru D8/22
37/2022
368,00 € Simba Cargo, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
25. November 2022
Dohoda o prenájme nebytového priestoru D8/22
37/2022
368,00 € Simba Cargo, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
23. November 2022
Dohoda o prenájme nebytového priestoru D7/22
36/2022
36,00 € E - BYT správa domov s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
10. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 17/2022
35/2022
342,24 € Petra Milánová Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
18. Október 2022
Zmluva o spolupráci při realizaci šablony Spolupráce pracovníku ve vzdělávaní
34/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Malostranská základní škola
14. Október 2022
Dohoda o prenájme nebytového priestoru D6/22
33/2022
368,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Simba Cargo, s.r.o.
10. Október 2022
Dohoda o prenájme nebytového priestoru D4/22
25/2022
320,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Simba Cargo, s.r.o.