Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 2 na dodanie potravín ,,Základné potraviny"
43/2023
40 566,91 € FOOD LOGISTIC s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
17. Marec 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
22/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
23. Máj 2023
Darovacia zmluva
42/2023
2 666,70 € RZ pri ZŠ Tajovského Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
22. Máj 2023
Dodatok k Zmluve č. ZO/2018A9683-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
41/2023
52,80 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
11. Máj 2023
Dohoda o prenájme nebytového priestoru
39/2023
80,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad SVB Vltava
2. Máj 2023
Darovacia zmluva 3/2023/ZŠ
36/2023
380,34 € Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Tajovského so sídlom v Materskej škole Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17
2. Máj 2023
Darovacia zmluva 5/2023/ZŠ
38/2023
601,18 € Združenie rodičov pri Materskej škole Tajovského Poprad Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
2. Máj 2023
Darovacia zmluva 4/2023/ZŠ
37/2023
593,00 € Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Tajovského so sídlom v Materskej škole Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
29. Apríl 2023
Darovacia zmluva 2/2023/ZŠ
35/2023
1 950,77 € RZ pri ZŠ Tajovského Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
13. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
33/2023
0,00 € Liga za duševné zdravie SR Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
12. Apríl 2023
Dohoda o organizovaní a zabezpečení odbornej praxe žiakov
31/2023
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
12. Apríl 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely archivácie
32/2023
0,00 € Archivovanie SK s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
4. Apríl 2023
Dohoda o organizovaní a zabezpečení odbornej praxe žiakov
29/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Stredná odborná škola pedagogická
4. Apríl 2023
Dohoda o organizovaní a zabezpečení odbornej praxe žiakov
30/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Stredná pedagogická škola
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na obdobie 1.1.2023 - 31.08.2024
25/2023
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku ZŠ s MŠ Tajovského Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
31. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
26/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Katolícka univerzita v Ružomberku
31. Marec 2023
Zmluva o dielo
27/2023
38 400,00 € Atelier B.R.A.T. s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
31. Marec 2023
Dohoda o organizovaní a zabezpečení odbornej praxe žiakov
28/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Stredná odborná škola pedagogická
21. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 14/2022
23/2023
9 820,13 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Centrum voľného času v Poprade
21. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 15/2014
24/2023
3 771,60 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad DENTAVIA s.r.o.