Centrálny register zmlúv

Obec Šípkové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Zmluva o dodávaní školského ovocia
5/2023
0,00 € obec Šípkové PLANTEX, s.r.o.
3. Október 2023
Zmluva
7/2023
0,00 € NASES obec Šípkové
25. Október 2023
Dohoda
9/2023
0,00 € Úrad práce soc. vecí a rodiny obec Šípkové
26. Október 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre el. pečať
10/2023
0,00 € obec Šípkové NASES
2. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
11/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. obec Šípkové
18. December 2023
Dodatok 2 k ZM č. ZPS-3/2023
Dod.2
0,00 € Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi obec Šípkové
1. Február 2024
Zmluva o pripojení
1/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. obec Šípkové
1. Február 2024
Zmluva o pripojení
1/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. obec Šípkové
15. Február 2024
Zmluva - OZV
2/2024
0,00 € ENVI-PAK obec Šípkové
19. Február 2024
Zmluva o dodávke elektriny
3/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. obec Šípkové
16. December 2022
Zmluva o zbere použitých jedlých tukov a olejov
2022/Fidelity
0,50 € Fidelity Trade s.r.o.
20. Marec 2024
Zmluva o nájme pozemku
4/2024
60,00 € obec Šípkové Flohová Kotrlová Anna
12. Júl 2022
Zmluva a preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
ZM 3/2022
78,00 € Fidelity Trade s.r.o.
25. Október 2022
Zmluva o prevode VT
2022 VT
100,00 € DEUS
4. Október 2023
Zmluva o pripojení
8/2023
213,30 € Západoslovenská distribučná obec Šípkové
24. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb
2022 Audit
600,00 € JURA audit s.r.o.
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
ZM 4/2022
600,00 € Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.
9. Február 2023
Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb
3/2023
600,00 € JURA audit s.r.o.
7. December 2022
Darovacia Zmluva
ZM/2022 Decodom
1 503,64 € DECODOM, spol s r.o.
21. September 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva 1/2023
2 010,00 € obec Šípkové Tringelová Monika