Centrálny register zmlúv

Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2024
Zmluva č. 0010/OALM/2024-39
0010/OALM/2024-39
27 011,14 € Lunys, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
13. Február 2024
Zmluva č. 0003/OALM/2024-39
0003/OALM/2024-39
11 068,02 € CHRIEN, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
9. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 00001/OALM/2024-41
00001/OALM/2024-41
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Design MP, s. r. o.
9. Február 2024
Zmluva č. 0008/OALM/2024-39
0008/OALM/2024-39
6 116,00 € EUROPLANT šľachtiteľská spol. s r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
9. Február 2024
Zmluva č. 0011/OALM/2024-39
0011/OALM/2024-39
21 507,79 € INMEDIA, spol. s r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
9. Február 2024
Zmluva č. 0005/OALM/2024-39
0005/OALM/2024-39
25 331,40 € BARTÁNUS - MASO ÚDENINY, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
8. Február 2024
Zmluva č. 0004/OALM/2024-39
0004/OALM/2024-39
4 226,67 € INMEDIA, spol. s r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
8. Február 2024
Zmluva č. 0006/OALM/2024-39
0006/OALM/2024-39
20 103,53 € INMEDIA, spol. s r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
8. Február 2024
Zmluva č. 0007/OALM/2024-39
0007/OALM/2024-39
4 571,61 € INMEDIA, spol. s r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
8. Február 2024
Zmluva č. 0009/OALM/2024-39
0009/OALM/2024-39
3 858,58 € INMEDIA, spol. s r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
7. Február 2024
Zmluva o spolupráci
0003202434
0,00 € 1st CLASS AGENCY, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
6. Február 2024
„ Dodávka pekárskeho tovaru pre Obchodnú akadémiu Liptovský Mikuláš“
0001202439
0,00 € Liptovské pekárne a cukrárne VČELA Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
6. Február 2024
Dodávka čerstvé pečiva a pekárskeho tovar pre OA LM 2024
0002202439
0,00 € Liptovské pekárne a cukrárne VČELA – Lippek k.s. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
1. Február 2024
Zmluva o nájme pozemku č. 0003/OALM/2024-30
0003/OALM/2024-30
2 413,16 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš AWV, s. r. o.
22. Január 2024
Zmluva o spolupráci
47202324
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
22. Január 2024
Zmluva o spolupráci
922024
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bysrici Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
15. December 2023
Kolektívna zmluva na rok 2024
1/2023
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Obchodnej akadémii
20. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 6/2021
6/2021
0,00 € PeLiM, práčovne a čistiarne, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
20. December 2023
Zmluva o nájme pozemku č. 00040/OALM/2023-27
00040/OALM/2023-27
294,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Orange Slovensko, a. s.
29. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - čiastková zmluva
26/OALM/2023-31
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš