Centrálny register zmlúv

Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2022
Dodatok č. 1
02/2022
0,00 € CBA VEREX, a. s. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
25. Máj 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely praktického vyučovania
51640202210
0,00 € Obec Huty Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
31. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve - názov zákazky: Dodávka tovaru - hydinové mäso pre Obchodnú akadémiu Liptovský Mikuláš
Dodatok č. 1
0,00 € HYZA a. s. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
1. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve – názov zákazky: „Dodávka tovaru – hydinové mäso pre Obchodnú akadémiu Liptovský Mikuláš
55644202215
0,00 € HYZA a.s. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
9. Jún 2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 01/06/2022
01/06/2022
0,00 € Stredná odborná škola polytechnická Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
27. Jún 2022
Zmluva č. 1 1/2022/OALM-DV o duálnom vzdelávaní
1/2022/OALM-DV
0,00 € DomSTAV, spol. s r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
18. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca č. 1239/BC00/2022
1239/BC00/2022
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
23. Júl 2022
Zmluva č. 2/2022/OALM-DV o duálnom vzdelávaní
2/2022/OALM-DV
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
23. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_SŠ_078
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_SŠ_078
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
7. September 2022
Zmluva o poskytovaní stravovania
01092022
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Stredná odborná škola polytechnická
7. September 2022
DOHODA O STRAVOVANÍ
DS_01_2022_SOSP
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Stredná odborná škola polytechnická
22. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/09/2022
02/09/2022
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Robert Droppa
23. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/09/2022
01/09/2022
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Cuperová Tatiana
23. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 03/09/2022
03/09/2022
0,00 € Obchodná akadémia Klub alpského lyžovania Jasná, Združenie športových klubov Jasná
23. September 2022
Zmluva o spracovaní osobných údajov pre účely praktického vyučovania
19092022
0,00 € Obec Huty Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
29. September 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci a partnerstve zo dňa 10.11.2018
D4_10_11_2018
0,00 € Poradca podnikateľa spol. s r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
30. September 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej dňa 30. januára 2022
Dodatok č. 1 ku KZ 2022
0,00 € Obchodná akadémia ZO OZ PŠaV pri Obchodnej akadémii
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/09/2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/09/2022
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Lyžiarsky klub Opalisko Závažná Poruba
14. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/09/2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/09/2022
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Cuperová Tatiana
19. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/10/2022
01/10/2022
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Solivasová Alexandra