Centrálny register zmlúv

Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 6/2021
6/2021
0,00 € PeLiM, práčovne a čistiarne, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
20. December 2023
Zmluva o nájme pozemku č. 00040/OALM/2023-27
00040/OALM/2023-27
294,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Orange Slovensko, a. s.
29. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - čiastková zmluva
26/OALM/2023-31
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
21. December 2023
Zmluva o obstaraní zájazdu
00024202331
0,00 € Detská rekreácia, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
11. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 0039/OALM/2023-27
00039/OALM/2023-27
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš PROFI-NET, s. r. o.
29. November 2023
Zmluva o dielo a o poskytnutí služieb
22202331
0,00 € doc. Mgr Martin Brestovanský, PhD. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
08062023
0,00 € Nadácia SPP Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
13. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 0035/OALM/2023-27
0035/OALM/2023-27
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš SWAN, a. s.
14. November 2023
Darovacia zmluva
21OALM202331
4 799,20 € Občianske združenie Ekonóm pri Obchodnej akadémii Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
14. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 0036/OALM/2023-27
0036/OALM/2023-27
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš SLOVANET, a. s.
13. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 0037/OALM/2023-27
0037/OALM/2023-27
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Delikomat Slovensko, s. r. o.
8. November 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej dňa 20. decembra 2023
Dodatok č. 1 ku KZ na rok 2023
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Obchodnej akadémii
26. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 0007/OALM/2023-64
0007/OALM/2023-64
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Alexandra Solivajsová
25. Október 2023
Darovacia zmluva
20202331
0,00 € Centrum poradenstva a prevencie Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
16. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 0006/OALM/2023-64
0006/OALM/2023-64
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Lyžiarsky klub Opalisko Závažná Poruba
11. Október 2023
Dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatízodpovednosti za odchýlku
1205/2022/OSMal/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
9. Október 2023
Zmluva o spoluprácy - PP pre školy - prepájanie teórie s praxou
12202331
0,00 € Poradca podnikateľa spol. s r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
2. Október 2023
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe
0002202366
0,00 € AMAKO, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
3. Október 2023
Zmluva o zabezpečení praktického vzdelávania formou odbornej praxe
0022202366
0,00 € Okresný súd Liptovský Mikuláš Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
3. Október 2023
Zmluva o zabezpečení praktického vzdelávania formou odbornej praxe
0023202366
0,00 € Autosun Ružomberok, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš