Centrálny register zmlúv

Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe 0013202366
0013202366
0,00 € Gergonne Slovensko, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
2. Október 2023
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe 0014202366
0014202366
0,00 € Obec Mníšek nad Hnilcom Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
2. Október 2023
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe 0015202366
0015202366
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš, mestský úrad Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
2. Október 2023
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe 0016202366
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe 0016202366
0,00 € VEREX-ELTO, a. s. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
2. Október 2023
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe 0017202366
0017202366
0,00 € Ahoj, a. s. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
2. Október 2023
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe 0018202366
0018202366
0,00 € S K Liptov, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
2. Október 2023
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe 0019202366
0019202366
0,00 € Tatry mountain resorts, a. s. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
2. Október 2023
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe 0020202366
0020202366
0,00 € GeLiMa, a. s. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
2. Október 2023
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe 0021202366
0021202366
0,00 € EKOPROFESS, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 0005/OALM/2023-64
0005/OALM/2023-64
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Robert Droppa
13. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 0004/OALM/2023-64
0004/OALM/2023-64
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Klub alpského lyžovania Jasná
31. August 2023
Zmluva o poskytovaní stravovania
002 /OALM/2023-62
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Stredná odborná škola polytechnická
31. August 2023
Zmluva o poskytovaní stravovania
001/OALM/2023-61
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Stredná zdravotnícka škola
3. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 0022/OALM/2023-27
0022/OALM/2023-27
3 881,10 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Orange Slovensko, a. s.
3. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 0023/OALM/2023-27
0023/OALM/2023-27
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš AWV, s. r. o.
31. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 0032/OALM/2023-27
0032/OALM/2023-27
15 000,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš PROFI - NET, s. r. o.
3. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 0021/OALM/2023-27
0021/OALM/2023-27
833,25 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Marek Hladký
6. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve 0027/OALM/2023/27
010027202327
0,00 € ŠK Kriváň Liptovská Ondračová, o. z. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
9. Jún 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 0016/OALM/2023-27
0016/OALM/2023-27
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Stredná odborná škola polytechnická
30. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 0017/OALM/2023-27-2
0017/OALM/2023-27-2
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš PROFI-NET, s. r. o.