Centrálny register zmlúv

Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 0019/OALM/2023-27
0019/OALM/2023-27
10 084,80 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a. s.
30. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 0020/OALM/2023-27
0020/OALM/2023-27
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš SWAN, a. s.
27. Jún 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 01/08/2022
01082022
163 635,31 € Grif plus s.r.o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
23. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 0027/OALM/2023-27
0027/OALM/2023-27
550,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová, o. z.
14. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 0018/OALM/2023-27
0018/OALM/2023-27
1 311,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš PROFI@NET, s. r. o.
9. Jún 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 0015/OALM/2023-27
0015/OALM/2023-27
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Stredná odborná škola polytechnická
31. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 0017/OALM/2023-27
0017/OALM/2023-27
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš SLOVANET, a. s.
30. Máj 2023
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania
33/OALM/2023-2
0,00 € Hotelová akadémia Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
23. Máj 2023
ZMLUVA O DIELO č. 8/OALM/2023-31 na výkon odborného autorského dohľadu
8202331
0,00 € Lamikra s.r.o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
23. Máj 2023
Zmluva o spolupráci a poskytovaní dopravných služieb č. 0379/OALM/2023/31
0379/OALM/2023/31
4 607,20 € FEVEL, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
23. Máj 2023
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania
552023
0,00 € Hotelová akadémia Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
13. Marec 2023
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
210/OALM/2023-31
0,00 € VIS Slovensko, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
20. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 00006/OALM/2023/37
00006/OALM/2023/37
1 354,20 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš O2 Networks, s. r. o.
24. Február 2023
Zmluva o poskytovaní stravovania č. 8/OALM/2023-12
8/OALM/2023-12
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Stredná odborná škola polytechnická
24. Február 2023
Zmluva o poskytovaní stravovania č. 7/OALM/2023-12
7/OALM/2023-12
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Stredná zdravotnícka škola
17. Február 2023
Zmluva č. 8/OALM/2023-39 na dodávku zemiakov
8/OALM/2023-39
0,00 € EUROPLANT šľachtiteľská spol. s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
15. Február 2023
Zmluva č. 11/OALM/2023-39 na dodávku ovocia a zeleniny
11/OALM/2023-39
0,00 € FRUKTAL, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
13. Február 2023
Zmluva č. 9/OALM/2023-39 - dodávka rôznych potravinárskych výrobkov, mlynské výrobky a nápoje
9/OALM/2023-39
0,00 € INMEDIA, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
13. Február 2023
Zmluva č. 5/OALM/2023-39 - dodávka mrazenej zeleniny, rýb a polotovarov
Zmluva č. 5/OALM/2023-39
0,00 € INMEDIA, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
13. Február 2023
Zmluva č. 6/OALM/2023-39 - dodávka živočíšnych, rastlinných olejov, tukov a cestovín
6/OALM/2023-39
0,00 € INMEDIA, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš