Centrálny register zmlúv

Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2022
Zmluva o obstaraní zájazdu
1654/40/2022/OALM-21
0,00 € Detská rekreácia s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
30. November 2022
Zmluva o dielo č. 01/08/2022
01/08/2022
142 396,92 € Grif plus s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
23. November 2022
Dodatok č. 2 k zmluve OPĽZ/48/2020
OPĽZ/48/2020 dotatok č. 2
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/09/2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/09/2022
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Lyžiarsky klub Opalisko Závažná Poruba
7. November 2022
DOHODA 22/22/012/16 o pomoci v hmotnej núdzi
22/22/012/16
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
19. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/10/2022
01/10/2022
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Solivasová Alexandra
14. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/09/2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/09/2022
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Cuperová Tatiana
30. September 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej dňa 30. januára 2022
Dodatok č. 1 ku KZ 2022
0,00 € Obchodná akadémia ZO OZ PŠaV pri Obchodnej akadémii
29. September 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci a partnerstve zo dňa 10.11.2018
D4_10_11_2018
0,00 € Poradca podnikateľa spol. s r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
23. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/09/2022
01/09/2022
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Cuperová Tatiana
23. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 03/09/2022
03/09/2022
0,00 € Obchodná akadémia Klub alpského lyžovania Jasná, Združenie športových klubov Jasná
23. September 2022
Zmluva o spracovaní osobných údajov pre účely praktického vyučovania
19092022
0,00 € Obec Huty Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
22. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/09/2022
02/09/2022
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Robert Droppa
16. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/07/2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/07/2022
1 590,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš SWAN, a. s.
7. September 2022
Zmluva o poskytovaní stravovania
01092022
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Stredná odborná škola polytechnická
7. September 2022
DOHODA O STRAVOVANÍ
DS_01_2022_SOSP
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Stredná odborná škola polytechnická
23. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_SŠ_078
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_SŠ_078
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
31. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 03/07/2022
03/07/2022
4 500,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš PROFI@NET, s. r. o.
18. August 2022
Kúpna zmluva č. 01/08/2022
01082022
20 480,00 € UNICAR, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
27. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 06/07/2022
06072022
984,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš AWV, s. r. o.