Centrálny register zmlúv

Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 05/07/2022
05/07/2022
3 626,10 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Orange Slovensko, a. s.
29. Júl 2022
Licenčná zmluva zo dňa 29.7.2022
07/07/2022
318,00 € eSYST, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
15. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/07/2022
04/07/2022
610,50 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Hladký Marek
23. Júl 2022
Zmluva č. 2/2022/OALM-DV o duálnom vzdelávaní
2/2022/OALM-DV
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
18. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca č. 1239/BC00/2022
1239/BC00/2022
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
14. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
01072022
1 224,75 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš SWAN, a. s.
14. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov 02/07/2022
02072022
1 225,10 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš PROFI@NET, s. r. o.
14. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 03/07/2022
03072022
2 840,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš PROFI@NET, s. r. o.
9. Jún 2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 02/06/2022
02/06/2022
700,00 € Stredná odborná škola polytechnická Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
27. Jún 2022
Zmluva č. 1 1/2022/OALM-DV o duálnom vzdelávaní
1/2022/OALM-DV
0,00 € DomSTAV, spol. s r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
9. Jún 2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 01/06/2022
01/06/2022
0,00 € Stredná odborná škola polytechnická Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
1. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve – názov zákazky: „Dodávka tovaru – hydinové mäso pre Obchodnú akadémiu Liptovský Mikuláš
55644202215
0,00 € HYZA a.s. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
25. Máj 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely praktického vyučovania
51640202210
0,00 € Obec Huty Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
18. Máj 2022
Dodatok č. 1
02/2022
0,00 € CBA VEREX, a. s. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
9. Máj 2022
Zmluva o zverení majetku do správy správcovi
01/2022
487,41 € Žilinský samosprávny kraj Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
31. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve - názov zákazky: Dodávka tovaru - hydinové mäso pre Obchodnú akadémiu Liptovský Mikuláš
Dodatok č. 1
0,00 € HYZA a. s. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
17. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve
60644202216
5 280,20 € INMEDIA, spol. s r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
17. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve
60544202217
23 129,19 € INMEDIA, spol. s r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
29. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
01/2023
42 900,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
19. Apríl 2023
Kúpna zmluva
321/OALM/2023-01
1 615,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Ján Račko