Centrálny register zmlúv

Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 00005/OALM/2023/27
00005/OALM/2023/27
250,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Delikomat Slovensko, s. r. o.
11. Január 2023
Zmluva o duálnom vzdelávaní
3/2023/OALM-DV
0,00 € Lynnfield s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
10. Január 2023
Zmluva o duálnom vzdelávaní
1/2023/OALM-DV
0,00 € VÁŠ PARTNER, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
10. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 6/2021
Dodatok č. 1 k zmluve č. 6/2021
0,00 € PeLiM, práčovne a čistiarne, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
9. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/01/2023
01/01/2023
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš PROFI@NET, s. r. o.
9. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/01/2023
02/01/2023
2 040,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš PROFI - NET, s. r. o.
4. Január 2023
Zmluva o bežnom účte
Dodatok č. 1
0,00 € Štátna pokladnica Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
1. Január 2023
Zmluva o nájme pozemku č. 01/12/2022
01/12/2022 z 30.12.2022
294,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Orange Slovensko, a. s.
20. December 2022
Kolektívna zmluva Obchodnej akadémie Liptovský Mikuláš na rok 2023
KZ OALM 2023
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Základná orgnizácia OZ PŠaV pri Obchodnej akadémii
21. December 2022
Dodatok č. 1 k Dohode o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu zo dňa 1.11.2017
Dodatok č. 1 k Dohode o primeranom znášaní nákladov zo dňa 1.11.2017
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš O2 Networks, s. r. o.
15. December 2022
Zmluva o obstaraní zájazdu
1654/40/2022/OALM-21
0,00 € Detská rekreácia s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
30. November 2022
Zmluva o dielo č. 01/08/2022
01/08/2022
142 396,92 € Grif plus s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
23. November 2022
Dodatok č. 2 k zmluve OPĽZ/48/2020
OPĽZ/48/2020 dotatok č. 2
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/09/2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/09/2022
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Lyžiarsky klub Opalisko Závažná Poruba
7. November 2022
DOHODA 22/22/012/16 o pomoci v hmotnej núdzi
22/22/012/16
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
19. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/10/2022
01/10/2022
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Solivasová Alexandra
14. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/09/2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/09/2022
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Cuperová Tatiana
30. September 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej dňa 30. januára 2022
Dodatok č. 1 ku KZ 2022
0,00 € Obchodná akadémia ZO OZ PŠaV pri Obchodnej akadémii
29. September 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci a partnerstve zo dňa 10.11.2018
D4_10_11_2018
0,00 € Poradca podnikateľa spol. s r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
23. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/09/2022
01/09/2022
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Cuperová Tatiana