Centrálny register zmlúv

Základná škola, Sídl. Stred 44/1, Považská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2024
program školské ovocie
ZŠ - ŠJ 1/2024 program školské ovocie
0,00 € PLANTEX, s.r.o. ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica
8. Január 2024
nájomná zmluva za učebňu od 10.01.2024 - 30.06.2024 - WOW english
ZŠ 157/2024
8,00 € Základná škola Wow language, spol. s r.o., Záblatská 501/46C, 911 06 Trenčín
22. December 2023
zmluva o združenej dodávke elektriny od 01.01.2024 do 31.12.2025
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
198,50 € encare,s.r.o. ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica
22. December 2023
nájomná zmluva za telocvičňu od 8.1.2024 - 30.6.2024
ZŠ 156/2023
20,00 € Základná škola Gymnathlon Slovensko, Račianska 13799/24D, 83 102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
22. December 2023
Dodatok č.18 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
Dodatok č.18
0,20 € Teplo GGE ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica
12. December 2023
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 08.01.2024 - 30.06.2024
ZŠ 155/2023
20,00 € Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica Marta Garišová, Centrum 11/6, Považská Bystrica
11. December 2023
nájomná zmluva za telocvičňu od 08.01.2024 - 30.06.2024
ZŠ 154/2023
20,00 € Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica Veronika Pauer, Zakvášov 4544/23, 017 07 Považská Bystrica
5. December 2023
lyžiarsky kurz Donovaly 15.01.2024-19.01.2024
ZŠ 59/2023
5 400,00 € CK Andromeda, s.r.o. ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica
5. December 2023
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 08.01.2024-30.06.2024
ZŠ 153/2023
20,00 € Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica GI group s.r.o., Orlové 158, 017 01 Považská Bystrica
5. December 2023
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 08.01.2024-30.06.2024
ZŠ 152/2023
20,00 € Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica CVČ Lánska 2575/92, 01701 Považská Bystrica
25. November 2023
projekt "Stolný tenis do základných škôl - základy stolného tenisu na hodinách telesnej výchovy na 1. stupni základných škôl"
ZŠ 58/2023
0,00 € Slovenský stolnotenisový zväz ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica
26. Október 2023
archivačné služby
ZŠ 57/2023
430,00 € Pavol Kapralčík ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica
16. Október 2023
Zmluva o výpožičke telocvične
ZŠ 151/2023
0,00 € Základná škola ZO OZ SLOVES, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica
7. Október 2023
Darovacia zmluva - podpora propagácie školy
ZŠ 56/2023 Darovacia zmluva Doan Thuy Pham Thi
660,00 € Doan Thuy Pham Thi ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica
28. September 2023
Zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov
ZŠ-ŠJ 11/2023 Zber odpadov
8,01 € INTA s. r. o. ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica
28. September 2023
Potraviny
ZŠ-ŠJ 12/2023 Potraviny
0,00 € SHP a.s. ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica
28. September 2023
Potraviny
ZŠ-ŠJ 13/2023 Potraviny
0,00 € PEZA a.s. ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica
28. September 2023
Zmena výšky nájmu
ZŠ 150/2023 - Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.40/2004
20,00 € Stolnotenisový oddiel TABLE TENIS CLUB Považská Bystrica Stolnotenisový oddiel TABLE TENIS CLUB Považská Bystrica
21. September 2023
nájomná zmluva za učebňu od 20.09.2023 - 31.12.2023 - WOW english
ZŠ 149/2023
8,00 € Základná škola MISHEVA, s.r.o., Záblatská 501/46C, 911 06 Trenčín
19. September 2023
projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3" zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_037
ZŠ 55/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica